Krążenie oboczne

Żylaki powrózka nasiennego

... krążenia obocznego, co objawia się wstecznym odpływem żylnym. 3 ) Sugerowana jest również inna przyczyna znana jako zjawisko dziadka do orzechów . Według tej teorii lewa żyła nerkowa jest zaklinowana między aortą od tyłu, a tętnicą krezkową górną od ...

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

... krążenie oboczne, które może być niewystarczające podczas wykonywania przez dany narząd pracy. Miażdżyca jest chorobą ogólnoustrojową, dlatego wielu chorych z niedokrwieniem kończyn ma współistniejącą niewydolność wieńcową, nadciśnienie tętnicze lub ...

Martwica trzustki, jałowa, bez cech zakarzenia

... krążenie oboczne żylne biegnące po krzywiźnie większej żołądka do żyły krezkowej górnej, która odcinkowo jest przewężona. Drobne węzły do 8 mm w zakresie krezki przedtrzustkowo. Poza tym powiększonych węzłów chłonnych w jamie brzusznej nie stwierdza ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Powikłania po zapaleniu jądra

... krążenie oboczne np. drobne naczynia z mięśnia dźwigacza jądra lub bezpośrednio ze ściany moszny ( trudno je uchwycić w badaniu dopplerowskim ). Jeśli nie widać martwicy jądra w USG, jądro nie ulega pomniejszeniu ( co może świadczyć o atrofii czyli z ...

Ostre zapalenie trzustki i interpretacja TK

... krążenie oboczne. Można jeszcze stosować przez dłuższy czas heparyny drobnocząsteczkowe podawane podskórnie celem umożliwienia udrożnienia naczyń brzusznych i zabezpieczenia przed powikłaniami zatorowymi. Zmiana w nerce ( typu guzkowego ), włącznie z ...

Powiększona śledziona i masywne krążenie oboczne

... krążenie oboczne. Czy powinienem ją usunąć i czy krążenie oboczne nie stanowi dodatkowego ryzyka podczas operacji Decyzję należy pdojąć wraz z chirurgiem, który miałby taki zabieg wykonać. ...

Badanie KT jamy brzusznej wielofazowe

... krążenia obocznego. W łączności z przednim zarysem prawej nerki widoczny jest obszar o wymiarach 1,4 x 1,5 cm o gęstości wyjsciowej ok 21 jH, izodensyjny z nerką nieco niejednorodny w fazie przeglądowej, hypodensyjny w odniesieniu do pozostałego miąż ...

Wątroba niejednorodna, hyperechogeniczna przy HCV

... krążenia obocznego spowodowanego nadciśnieniem wrotnym. Pęcherzyk żółciowy bez cieni złogów. Drogi żółciowe wewnątrz i zewnątrzwątrobowe nieposzerzone. Trzustka o budowie zrazikowej bez zmian ogniskowych. Znaczna splenomegalia, śledziona bez zmian og ...

Wyniki badań raka trzonu i ogona trzustki

... krążenie oboczne układu wrotnego, NPL trzustki. Kolejne moje pytanie dotyczy leku VILCACORA. Czy jest on skuteczny i czy mozna go stosowac po skonczonej chemio i radioterapii. http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Gray591.png&filetimesta ...

Torbielka w wątrobie a rak wątroby

... krążenia obocznego - zrekanalizowaną ż. Pępkową, we śledziony i wątroby, okołonerkowe po stronie lewej i najpewniej również zaczynające się rozwijać okołopęcherzykowe. Trzustka niepowiększona, p.Wirsung nieposzerzony. Śledziona jednorodna, wielkość o ...

Embolizacja lub radioterapia śródoperacyjna guza trzustki

... krążenia obocznego od wnęki śledziony z poszerzeniem żyl wokół żołądka - możliwość nacieku żyły śledzionowej. W krezce, ku przodowi od głowy trzustki kilka węzłów chłonnych o śr. do 11 mm. Nadnercze lewe, pogrubiałe o policystycznych zarysach. Podwyż ...