Krzywica mocz

Zespół Fanconiego

... krzywica, karłowatość, amino - acyduria, cukromocz, podwyższony poziom fosforanów w moczu, ale obniżony we krwi. ...