Laktacja choroba piersi

Choroby sutka (piersi)

... laktacji, chociaż wyraźne zwiększenie się objętości sutków może występować u wielu kobiet w fazie lutealnej cyklu miesiączkowego. Chłonka z sutka odprowadzana jest poprzez węzły pachowe i wewnętrzne sutkowe, w mniejszym stopniu przez drogi międzyżebr ...