Leczenie chorób żołądka

Badanie histopatologiczne: okolica antrum, trzon żołądka

... leczenia farmakologicznego oraz odpowiedniej diety. Należy zażywać leki zmniejszające wydzielanie soku żołądkowego ( blokery pompy protonowej ) oraz 2 antybiotyki. Dieta jak w chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy. Po około 2 - 3 miesiącach kont ...

Leczenie zapalenia żołądka i dwunastnicy przy refluksie

... leczeniu farmakologicznym musi zadecydować lekarz prowadzący. Zapalenie żołądka i dwunastnicy leczy się dietą jak w chorobie wrzodowej żołądka oraz lekami zmniejszającymi wydzielanie kwasu solnego przez żołądek ( inhibitorami pompy protonowej i/lub H ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Zmiejszenie żołądka

... leczenia chirurgicznego otyłości jest: otyłością II stopnia ( BMI*35 kg/m2 ), jeżeli występują dodatkowe choroby związane z otyłością ( cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zespół obturacyjnego bezdechu sennego, ciężka choroba zwyrodnie ...

Nasilenie refluksu po wypiciu alkoholu

... leczeniu powinien zadecydować lekarz i to najlepiej gastroenterolog. Dlatego obecnie zalecałbym na razie nadal stosowanie Contoloc - u oraz ścisłą dietę jak w chorobie wrzodowej żołądka, a także pilną wizytę u lekarza. Oczywiście, że jest wiele sposo ...

Przewlekłe zespolenie z dysplazją gruczołową stopnia małego

... leczenia. Poprawiam to przewlekłe ZAPALENIE zespolenia. Leczenie to leki typu inhibitory pompy protonowej przez przynajmniej miesiąc i dieta jak w chorobie wrzodowej żołądka. Kontrolna gastroskopia za około 2 - 3 miesiące. Rozpoznanie mikroskopowe: A ...

Aastritis chronica erosiva

... leczenie. Mąz kilka lat temu przeszedł 2 operacje na wrzody zołądka. Obecnie oznacza to: przewlekłe zapalenie nadżerkowe błony śluzowej żołądka Leczenie dieta jak w chorobie wrzodowej żołądka oraz leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego przez śl ...

Owrzodzenie żołądka

... Leczenie typowe według zaleceń lekarza prowadzącego plus dieta jak w chorobie wrzodowej. ...