Leczenie operacyjne raka sutka

Leczenie operacyjne raka sutka (piersi)

... Leczenie kobiet z inwazyjnym rakiem sutka poddawanych zabiegom oszczędzającym nie wykazuje różnic w porównaniu z bardziej rozległymi operacjami gruczołu sutkowego. Leczenie oszczędzające ( BCT - Breast Conserving Treatment ) polega na wycięciu guza n ...

Biopsja cienkoigłowa guza sutka a rozpoznanie nowotworu

... leczeniu raka piersi jest radykalne usunięcie go operacyjnie. Rak może być zaawansowany, a badania laboratoryjne krwi mogą w ogóle tego nie wykazywać. Guz miejscowy to znaczy, że ograniczony jest tylko do sutka, nie daje przerzutów do węzłów chłonnyc ...

Stosowanie herceptyny w przypadku raka sutka

... leczenia chemioterapią przedoperacyjnie. Jakie leczenie uzupełniające, by Pan zalecił? Czy leczenie herceptyną jest wskazane, czy chemioterapia i jaka byłaby wskazana przed ew. podaniem herceptyny? Jakie są rokowania co do ewe. przerzutów? Czy jest t ...

$openx_rectangle_2 rectangle5