Libera reponibilis

Przepuklina po łacinie

... libera ) - przepuklina odprowadzana ( wolna ) - h. irreponibilis - przepuklina nieodprowadzalna - h. incarcerata - przepuklina uwięźnięta - h. strangulata - przepuklina zadzierzgnięta - h. abdominalis - przepuklina brzuszna - h. inguinalis - przepukl ...