Małe mikrozwapnienia w piersi

Rozpoznanie raka sutka (piersi)

... małe, aby mogły być wyczuwalne w samobadaniu piersi. Dlatego najczęściej wykrywa się je w mammografii. Mikrozwapnienia mogą wskazywać na obecność komórek nowotworowych. Fotografia 1. Mikrozwapnienie widoczne w obrazie mammograficznym. Biopsja piersi ...