Mammograficzna

Rak sutka (piersi)

... mammograficznym. Leczenie raka sutka ( piersi ) W leczeniu raka sutka ( piersi ), w zależności od okresu rozwoju choroby, stosuje się różne metody. Podstawową metodą leczenia raka sutka jest leczenie operacyjne raka sutka, które stwarza najlepszą sza ...

Leczenie operacyjne raka sutka (piersi)

... mammograficznym ) 2. możliwość osiągnięcia korzystnego efektu kosmetycznego 3. brak przerzutów do węzłów chłonnych 4. zmiana, która da się usunąć z marginesem tkanek zdrowych czyli: - pojedyncza - dobrze ograniczona - nie naciekająca skóry lub klatki ...

Mammografia w chorobach sutka (piersi)

... mammograficzny ( mammograf ). Fotografia 1. Badanie mammograficzne. Czułość mammografii Czułość mammografii w wykrywaniu zmian klinicznie bezobjawowych wynosi około 95% ( w sutku gęstym około 75 - 80% ). Przyczyny błędów w mammografii 1. Błędy obiekt ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Zmiany guzkowate sutka (piersi)

... mammograficzne i ultrasonograficzne sutka. Dziękuję za pomoc w opracowaniu tej strony mojej koleżance lek. Lucynie Reczek. Wykorzystano także materiały zamieszczone na stronie www.onkolink.pl. ...

Rozpoznanie raka sutka (piersi)

... mammograficznym. Biopsja piersi Biopsja jest ostatecznym badaniem do ustalenia rozpoznania polegającym na nakłuciu zmiany i pobraniu elementów tkanki do badania histologicznego. Leczenie raka sutka zawsze powinno opierać się na wyniku badania histolo ...

Zmiany patologiczne sutka (piersi) na obrazie mammograficznym

... mammograficzny. Obraz zmiany okrągłej lub owalnej, o gładkich zarysach, z objawem halo przemawia za zmianą łagodną. Guzek o kształcie zrazikowym, duży z reguły częściej bywa złośliwy. Ważna jest dynamika zmiany to znaczy zmiany powiększające się zaws ...

System BI-RADS - opis zdjęć mammograficznych

... mammograficznych jest system BI - RADS ( Breast Imaging Reporting and Data System ) opracowany przez American College of Radiology ( ACR ) przy współpracy z takimi ośrodkami jak np. National Cancer Institute, Centers for Disease Control and Preventio ...

Obraz prawidłowy w badaniu mammograficznym

Typy budowy sutka ( klasyfikacja Wolfe go ) N1 - sutek tłuszczowy, z tkanką gruczołową o niskiej gęstości P1 - sutek gruczołowo - tłuszczowy ( przeważa tkanka tłuszczowa, tkanka gruczołowa w okolicy zabrodawkowej, zajmuje obszar nie większy niż jeden ...

Wysycona zmiana ogniskowa zawierająca mikrozwapnienia w sutku

... mammograficznego. Szukałam w internecie jaka jest mniej więcej skala określająca małego lub dużego guza? Nigdzie nie mogę znaleźć takich informacji. Moja mama na wyniku badania ma napisane, że średnica tych mikrozwapnień ma 10mm. Lekarz badając dotyk ...

Rozsiane mikrozwapnienia w sutku

... mammograficznym sugerują proces nowotworowy. Ale, żeby takie podejrzenie wysnuć muszą być z reguły w skupiskach i w odpowiednim układzie często połączonych z zagęszczeniami gruczołu sutkowego. Takie rozsiane mikrozwapnienia i na dodatek w obu sutkach ...

Piersi - utkanie gruczołowo-włókniste

... mammograficzne wykazało, iż moje piersi są o nieregularnym utkaniu gruczołowo - włóknistym. Skóra, tkanka podskórna i węzły chłonne pachowe dolne bez zmian. Piersi mnie nie bolą. Poród 1, miesiączki dość regularne. Czy zmiana w moich piersiach to ozn ...

Guzek w sutku i powiększone węzły chłonne dołów pachowych

... mammograficzne piersi. Oto wynik: *Oba gruczoły piersiowe o mieszanym utkaniu gruczołowo - tłuszczowym, w obu piersiach zagęszczenia o typie miernego st. mastopatii, na jej tle drobnych torbieli wykluczyć nie można. W ogonie Spence*a piersi lewej nie ...

Mammografia a rozwój raka sutka

... mammograficzne jest nader wskazane. Takie badanie powinno być głównym badaniem u kobiet powyżej 40 roku życia. W takim wieku u kobiet jest mniej tkanki gruczołowej, a więcej tłuszczowej i włóknistej, z tego powodu lepiej badać sutki promieniami rentg ...

Zagęszczenie w lewej piersi

... mammograficzne. Z ankiety badań wynika, że na lewej piersi pojawiło się zagęszczenie, 15 mm. Prawdopodobny histologiczny charakter zmiany - układ cieni. Mam 58 lat. Czy powinnam powtórzyć badanie? Czy USG jest konieczne w tym wypadku? Co to jest to z ...

Torbiel czy guzek w piersi?

... mammograficznym i oznacza zmianę łagodną. Ale trudno mi powiedzieć czy to torbiel czy guzek. Podczas następnej wizyty u ginekologa proszę pokazać mu wyniki. moja mama lat 53 w piersi lewej w miejscu według tarczy zegarowej - godzina 2ma guzek o sredn ...

Miąższ gruczołowo-łącznotkankowy w piersi

... mammograficznych tzn.Nie uwidoczniono podejrzanych zmian ogniskowych ani skupisk mikrozwapnień.Asymetria pozostałosci miąższu gruczołowo - łącznotkankowego - w kwadracie górnym zewnętrzym piersi prawej jest ich więcej i są silniej wysycone na obszarz ...

Zmiana ogniskowa w piersi

... mammograficznego pisze *w piersi lewej, głęboko przy ścianie klatki piersiowej zmiana ogniskowa, dobrze odgraniczona śr. 1cm.* Czy to coś groźnego? To są wyniki mojej mamy teraz jej nie ma, bo wyjechała, a ja nie za bardzo rozumiem tego zdania. bo re ...

Ogon Spencea i skala BIRADS 3 z mammografii

... mammograficzne. Opis tego badania jest następujacy: pierś o budowie tłuszczowo - gruczołowej. W piersi lewej w miejscu - ogon Spencea*a jest zagęszczenie o średnicy 12 mm, skala BIRADS 3. Bardzo proszę o dokładne wyjaśnienie mi tego opisu. Czy taki g ...

Mikrozwapnienia piersi

... mammograficznym sugerują proces nowotworowy. Ale, żeby takie podejrzenie wysnuć muszą być z reguły w skupiskach i w odpowiednim układzie często połączonych z zagęszczeniami gruczołu sutkowego. Takie pojedyncze mikrozwapnienia i na dodatek w obu sutka ...

Cień w dole pachowym w badaniu mammograficznym

... mammograficznego: *W lewym dole pachowym dobrze odgraniczony cień w wymiarze podłużnym dł. ok. 11 mm.*? Podaję pozostałą część opisu: *Obie piersi o gęstym utkaniu gruczołowym. Radiologicznych zmian o cechach procesu rozrostowego oraz skupisk mikrozw ...

Policykliczny guz piersi z towarzyszącymi mikrozwapnieniami

... mammograficznego mojej mamy. *Sutki o symetrycznej budowie gruczołowo tłuszczowej z cechami łagodnej dysplazji. W piersi lewej pomiędzy 11 a 12 guzek o policyklicznych, dość gładkich obrysach i wymiarze 24x10 mm z towarzyszącymi mikrozwapnieniami*. Z ...

Co to są makroklacynacje w piersiach?

... mammograficznego stwierdzono w obu piersiach nieliczne makroklacynacje. Może chodzi o makrokalcyfikacje czyli dość duże ogniska zwapnienia. Jeśli nie są w skupiskach tylko rozsiane świadczą o przebytym procesie zapalnym. ...

Powierzchniowe zagęszczenie zaciągające w sutku

... mammograficzne oczywiście trzeba jeszcze rozszerzyć o USG. Wynik mammografii stwarza podejrzenie zmiany ogniskowej, którą trzeba dointerpretować ultrasonograficzne ( promienie rentgenowskie są złe diagnostyczne dla tej zmiany ). Dopiero po wyniku USG ...

Zmiany opisywanej w USG nie uwidoczniono badaniem mammograficznym

... mammograficznym. cech naciekania oraz mikrozwapnien nie stwierdzono. doły pachowe wolne. wskazana konsultacja w poradni chorób sutka i BACC* co to wszystko znaczy? co to moze byc? To zapewne jakiś miejscowy rozrost tkanki gruczołowej dlatego nie jest ...

Zgrubienie w piersi i inne objawy

... mammograficzne nie jestem za młoda ( 25 lat )? Jestem bardzo szczupła,moje piersi nie są duże a w ich budowie przeważa tkanka gruczołowa. Jeśli rzeczywiście zgrubienie jest dobrze wyczuwalne cały czas, głównie w 10 dobie cyklu miesiączkowego i wyczuw ...

Piersi ze zrębem o typie łagodnej dysplazji

... mammograficznego. Podejrzanych zmian ogniskowych nie stwierdzono Mikrozwapnień patologicznych nie stwierdzono Skóra nad gruczołami piersiowymi nie zmieniona. W widocznych częściach dołów pachowych nie stwierdzono powiekszonych węzłó chłonnych. - pros ...

Piersi ocena wg Birads 4

... mammograficznego ): utkanie:gruczołowo - tłuszczowe ocena wg Birads 4 w ogonie spenca lewej piersi zagęszczenie silnie wysycone o wielkości 17 mm. Było wykonane badanie Usg podczas którego lekarz próbował ściągnąć torbiel ale mu się nie udało. Pobrał ...

Dysplazja włóknista, zmiany ogniskowe w piersi

... mammograficznego: Piersi o budowie tłuszczowo - gruczołowej. W piersi lewej w miejscu na godzinie 2 zagęszczenie o średnicy 25 mm, skala BIRADS 4. Zagęszczenie w sutku lewym na godzinie 2. Opis USG: Sutki o utkaniu tłuszczowo - gruczołowym z cechami ...

Szkodliwość mammografii RTG

... mammograficznych RTG ( 3 na jedną pierś i 2 na drugą pierś ). Zdjęcia były powtarzane, bo poprzednie niedokładnie wyszły i radiolog nie był pewny jak opisać zdjęcie. Teraz w innym szpitalu dowiedziałam się, że zasadniczo to można wykonać 1 mammografi ...

USG piersi BIRADS-3

... mammograficzna, trzeba zawsze robić też usg. Większość pacjentek onkologicznych spotyka się z wykryciem niebezpieczeństwa, albo w jednym, albo w drugim wyniku. Bardzo często mammografia nie wykazuje zagrożenia, a tylko usg. Zdarza się też odwrotnie. ...

Dużo małych torbieli i jeden duży w piersi

... mammograficzna stanu sutka według skali BIRADS. Taka skala wskazuje na odpowiednią patologię sutka. Najczęściej rozproszone, większe zwapnienia wskazują na stan zapalny przewlekło sutka. ...

Mikrozwapnienia o charakterze mastopatycznym z mammografii

... mammograficznie gęste bez pogrubienia skóry, z licznymi rozsianymi mikrozwapnieniami o charakterze mastopatycznym w prawym*. Co to znaczy, czy to coś poważnego? Nie, to oznacza, że zmiany w sutku są spowodowane przewlekłymi stanami zapalnymi, które s ...

Zaburzenie architektury w piersi

... mammograficzne. Dziś przyszły wyniki które brzmią : W piersi lewej w miejscu - centralnie jest zaburzenie architektury o średnicy 22 mm, skala BIRADS 0. Dostałam skierowanie do ośrodka badania raka piersi. Zanim tam pojadę chciałabym dowiedzieć się c ...