Metaplasia intestinalis gastroskopia

Z gastroskopii: gastritis chronica, activa, atrophis

... metaplasia intestinalis - , dysplasia - . prosze o przetłumaczenie . dziękuje za pomoc Przewlekłe aktywne zapalenie żołądka z atrofią. Nie stwierdzono metaplazji jelitowej ( pojawienie się komórek odmiennych czynnościowo i morfologicznie ) oraz dyspl ...

Gastritis chronica gradus cum metaplasia intestinalis

... metaplasia intestinalis. Probabiliter inf.helicobacter pylori. 2 ) Wyc. ( 2 - trzon ) gastritis chronica minoris gradus. a do tego wynik badania gastroskopowego - wniosek przepuklina rozworu przełykowego przepony. Rozpoznania histopatologiczne w języ ...