Metaplasia intestinalis noncompleta

Wynik: Gastritis chronica nonactiva gradu mango, atrophica

... Metaplasia intestinalis noncompleta +. Tłumaczę: Przewlekłe, nieaktywne, zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka stopnia ( błąd nie ma słowa mango, może być majoris - dużego lub minoris - małego ). Metaplazja ( przekształcenie ) jelitowe niekomplet ...