Meteorismus

Gastroenterologia po łacinie

... meteorismus - wzdęcie jelit, bębnica - diarrhoea, - ae /f/ allergica, nervosa ( emotiva ), cruenta ( haemorrhagica ), steatorrhoea - biegunka alergiczna, nerwicowa, krwotoczna, tłuszczowa - obstipatio, - onis /f/ = constipatio - zaparcie - incontinen ...