Miąższ tarczycowy

Ogniska bezechowe w okolicy ślinianki przyusznej

... Miąższ tarczycowy prawidłowej echogenniczności bez zmian ogniskowych. Ślinianki podżuchwowe i przyuszne prawidłowej wielkości i echogeniczności bez zmian ogniskowych. W okolicy dolnego bieguna ślinianki przyusznej prawej dwa ogniska bezechowe ok 7.mm ...