Naciek na płucach

Badania ultrasonograficzna drzewa oskrzelowego - rak płuca T3N2M1

... naciekający tętnicy płucnej, ściśle przylegający do tętnicy pośredniej. Wnioski: T3N2M1 To wyniki badania, bardzo proszę o przybliżenie ich i określenie stopnia zaawansowanie raka płuc. Zaawansowanie nowotworu jest bardzo duże. Decyzję co do resekcyj ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Guz esicy i guz u podstawy lewego płuca

... naciekiem na okoliczną tkankę tłuszczową i obecnością lokalnych węzłów chłonnych - CA. Zmiana modeluje od strony lewej pęcherz moczowy, bez wyraźnych cech naciekania. Przyaortalnie oraz poniżej podziału aorty brzusznej widoczne węzły chłonne średnicy ...

Badanie EUS przy guzie trzustki

... naciekowych, ale w górnym polu prawego płuca zmiany włókniste ( dziadek jest emerytowanym górnikiem ). patrz: http://www.emc - sa.pl/placowki/d96a2084 - fe37 - 4490 - 890a - 3858a8273c2b/41.aspx W czasie EUS można wykonać biopsję dzięki której można ...