Naciek trzustki

Ostre zapalenie trzustki

... nacięciem brodawki Vatera. Zazwyczaj są to przypadki tak zwanej postaci obrzękowej OZT, które stanowią 85% ogółu przypadków OZT. Pozostałe 15% stanowią przypadki ciężki, tzw. postacie martwicze z zakażeniem lub bez – przypadki z martwicą zakażo ...

Diagnostyka raka trzustki

... naciekania raka na naczynia dorzecza wrotnego . Mimo to, z powodu wysokich kosztów urządzenia, małej dostępności i inwazyjności tego badania, przewaga tej metody nad tradycyjną USG i TK jest w praktyce niewielka i nie uzasadnia jej rutynowego stosowa ...

Pankreatoduodenektomia

... nacięcie otrzewnej wzdłuż bocznego brzegu dwunastnicy – co daje dostęp do tkanek za trzustką i umożliwia śródoperacyjną ocenę resekcyjności guza ( wykluczenie nacieku na duże naczynia ) 5 ) Wypreparowanie struktur więzadła wątrobowo - dwunastni ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Rak trzonu i ogona trzustki

... naciek nowotworowy, albo zmienione pakiety węzłów chłonnych ) - czasami występuje wędrujące zapalenie żył powierzchownych kończyn dolnych, nietolerancja glukozy lub jawna cukrzyca - rola badań laboratoryjnych jest znikoma. Zwykle stwierdza się niedok ...

Gruczolak torbielowaty trzuski

... naciekanie i ucisk na sąsiednie struktury ) oraz czy ma Pan z tego powodu jakieś dolegliwości ( wyniki badań laboratoryjnych ). Z cała dokumentacją medyczną należy skonsultować się z chirurgiem z ośrodka, który zajmuje się chorobami trzustki i leczy ...

Nieoperacyjny gruczolak trzustki

... nacieki na naczynia i niemożność zresekowania bez uszkodzeń ważnych naczyń takiego guz. Czyli rak trzustki jest nieoperacyjny. Jedynie w chwili obecnej trzeba skonsultować się z onkologiem może zaproponuje jakieś leczenie typu paliatywnego, chociaż o ...

Ostre zapalenie trzustki - powikłania a seks

... nacieku zapalnego właśnie na drogi żółciowe co powoduje trudności w odpływie żółci ( żadne nadżerki ). Dlatego nie ma niebezpieczeństwa zachorowania na chorobę zakaźną od partnerki z uwagi na przebyte przez nią ostre zapalenie trzustki oraz powikłani ...

Martwica trzustki, jałowa, bez cech zakarzenia

... nacieku około - i śródtrzustkowego z cechami martwicy ok.1/3 w okolicy ogona. Zwapnienia w głowie trzustki. Naciek zapalny w obrębie krezki poprzecznicy. Niewielkie zbiorniki wczesnej fazy na pograniczu trzonu części wstępującej dwunastnicy do 2,5 cm ...

Gruczolakorak przerzutowy trzustki

... naciek nowotworowy B - z guza trzustki :drobne fr. co to znaczy ? że guz trzustki jest pierwotym ,a węzły chłonne zostały zaatakowane przez nowotwór ?czy na odwrót ? z góry dziękuję za odpowiedź i tak na marginesie zapytam ,czy onkolog ma prawo odmów ...

Rokowania po martwiczo-krwotocznym OZT

... nacieku na głowie trzustki ), gdy siadałam brzuch miękł i "coś" nie było już wyczuwalne. Czy to mogła być powiększona trzustka ? Tomografia z zeszłego tygodnia: Głowa trzustki 31 - 30mm, trzon i ogon w normie. Nie wiem, czy jeżeli na poprze ...

Uprawianie sportu po laparoskopowej cholecystektomii

... naciekania na tkanki wątroby uchwytnych w badaniu. PŻW o szerokości 6 mm o krętym przebiegu. Drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe nieposzerzone. Trzustka w fazie tętniczej i miąższowej jednorodna, niepowiększna bez patologicznych mas i ognisk wychwytu śr ...

Stłuszczona wątroba po cholecystektomii laparoskopowej

... naciek zapalny ), w okolicy loży odbicia hyperechogeniczne ( najprawdopodobniej szwy ). Drogi żółciowe nieposzerzone. Trzustka, śłedziona, nerki bez zmian. Mam kilka pytan: 1. Wczesniejsze usg robione miesiac temu ( przez 2 roznych lekarzy ) takiego ...

Co dalej po cholecystectomii?

... nacieki zapalne. Utkania nowotworowego w badanym materiale nie znaleziono. 4.Bardzo drobny fragment utkania trzustki. Naciekania nowotworowego nie znaleziono. Kontrola w Por.Chir. za 14 dni. Zgłosi się do przyjęcia celem wykonania cholangiografii prz ...

Guz głowy trzustki, torbielakogruczolak

... nacieka ważne struktury anatomiczne ) dlatego wykonano zespolenia omijające drogi żółciowe i drogi pokarmowe. W takim przypadku jeśli potwierdzi się, że jest to nowotwór złośliwy rokowania są bardzo złe. Proszę w sprawie mamy porozmawiać bezpośrednio ...

Zbyt zaawansowany guz trzustki aby odmówić leczenia?

... nacieczonym tłuszczem trzewnym obecnie wydają się mniejsze niż w badaniu poprzednim. Obecnie w wątrobie w seg.8/5 widoczna jest zmiana hypodensyjna śr 21mm niewidoczna w poprzednim badaniu meta. Zmniejszyła się ilość wolnego płynu w otrzewnej obecnie ...

Ośrodek leczenia trzustki

... naciekami. Lekarze początkowo chcieli operować, jednak w tej chwili nie wiedzą co mają robic. Poszukuję ośrodka w którym mają doświadczenie w leczeniu trzustki. Za informację będę wdzieczna. W Warszawie można skontaktować się z lekarzami ze szpitala ...

Guz trzustki, błąd lekarzy, operacja pod pełną narkozą?

... nacieki nowotworowe? Taka operacja wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym, czyli w pełnej narkozie. Nacieki nowotworowe w kręgosłupie pogoraszają rokowanie. Ale bez wszystkich danych klinicznych trudno mówić właściwie o rokowaniu. Dziadek miał dziś o ...

Ból w jamie brzusznej

... naciskać dłońmi to miejsce, nawet dosyć bardzo mocno to ból się na nasila, a nawet czasem znika. Wykonałem serię badań - krew, ob, crp, próby wątrobowe, badanie w kierunku trzustki, helicobacter ( z tym, że z palca ), krew utajona, pasożyty, usg ( je ...

Przebieg pooperacyjny i powikłania po ostrym zapaleniu trzustki

... nacieku zapalnym, który obejmuje również okoliczną tk tłuszczową, i wnękę wątroby. płyn między wątrobom a kopułą przepony - rąbek szer do 26mm oraz wzdłuż krzywizny większej żołądka. podłużny zbiornik płynowy wzdłuż ż. kreskowej górnej po stronie pra ...

Guz głowy trzustki jako guz brodawki Watera

... nacieka ważne narządy lub naczynia nie można go wtedy w żaden sposób usunąć, gdyż można by doprowadzić do śmierci pacjenta. Zapewne właśnie taki guz występuje u męża. W takim wypadku stosuje się zazwyczaj tylko leczenie przeciwbólowe. Proszę się jesz ...

Badanie EUS przy guzie trzustki

... naciekowych, ale w górnym polu prawego płuca zmiany włókniste ( dziadek jest emerytowanym górnikiem ). patrz: http://www.emc - sa.pl/placowki/d96a2084 - fe37 - 4490 - 890a - 3858a8273c2b/41.aspx W czasie EUS można wykonać biopsję dzięki której można ...

Guz trzustki z żółtaczką

... naciekiem zapalnym. w cewkach gruczołowych obecne cechy dyskariozy. w BAC obecne pojedyncze jądra o cechach dyskariozy i elementy nacieku zapalnego. Trzeba sobie uświadomić, że nie wykonano zabiegu usuwającego guza lecz tylko zabieg powodujące obejśc ...