Naciekające brodawka

Rak skóry

... naciekający warstwy brodawkowatej skóry T1 - guz o średnicy do 2 cm T2 - guz o średnicy 2 - 5 cm T3 - guz o średnicy > 5 cm T4 - guz naciekający struktury znajdujące się pod skórą ( mięśnie szkieletowe, kości ) Cecha N - regionalne węzły chłonne Nx - ...

Carcinoma ductale invasium grade III

... naciekający stopień III w skali IV stopniowej - zaawansowany bardzo histopatologicznie ). Brodawka sutkowa: ductactasiae cum inflammmatione chronica periductali ( poszerzenie przewodów z przewlekłym zapaleniem okołoprzewodowym ), sutek poza guzem: fi ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Carcinoma lobulare invasivum G 2 mammae sinistrae

... naciekający Rak płacikowy naciekający G2 ( 2 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) sutka lewego ( średnica 2,5 cm ) Naciek raka na skórę brodawki sutkowej jest to rak bardzo złośliwy o dużym stopniu zaawansowania kliniczneg ...