Naciekający rak

Rak pęcherzyka żółciowego

... naciekając wątrobę i okolice jej wnęki. Jeżeli punkt wyjścia znajduje się w okolicy szyi pęcherzyka w szybkim czasie przechodzi na drogi żółciowe. Daje przerzuty do węzłów chłonnych i jamy otrzewnej bardzo rzadko do płuc. Niezależnie od postaci rokow ...

Leczenie operacyjne raka sutka (piersi)

... naciekająca skóry lub klatki piersiowej 5. zgoda pacjentki na leczenie oszczędzające 6. brak przeciwwskazań Przeciwwskazania do zabiegu oszczędzającego Do przeciwwskazań bezwzględnych należą: 1. Rak wieloośrodkowy 2. Wznowa raka po uprzednim leczeniu ...

Rozpoznanie i klasyfikacja TNM raka pęcherzyka żółciowego

... naciekając wątrobę ( na głębokość 2 cm ) lub sąsiedni narząd T4 - guz nacieka wątrobę ( na głębokość powyżej 2 cm ) lub inne co najmniej dwa narządy ( żołądek, dwunastnicę, jelito grube, trzustkę, sieć, drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe, dodatkowe ogn ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Charakterystyka kliniczna raka tarczycy

... naciekając torebkę, miąższ i naczynia krwionośne, i te cechy histopatologiczne różnicują raka pęcherzykowego od łagodnego gruczolaka. Rośnie powoli nawet kilkanaście lat szerząc się drogami naczyń krwionośnych i dając przerzuty odległe do kości i płu ...

Klasyfikacje raka sutka (piersi)

... naciekający - rak zrazikowy naciekający - rak galaretowaty ( opis poniżej ) - rak rdzeniasty ( opis poniżej ) - rak brodawkowaty ( zobacz choroby sutka ) - rak cewkowaty - rak gruczołowo - torbielowaty - rak apokrynalny - rak z metaplazją Klasyfikacj ...

Zmodyfikowana radykalna mastektomia

... naciekającym rakiem sutka, nie dającym przerzutów odległych czyli w I i II stopniu zaawansowania klinicznego. Niektóre z wczesnych guzów sutka, ze względu na ich wielkość w stosunku do wielkości całego gruczołu, bądź też umiejscowienie bezpośrednio p ...

Rak odbytu

... naciekający okoliczne narządy bez naciekania zwieraczy odbytu Cecha N - regionalne węzły chłonne Nx - nie można ocenić regionalnych węzłów chłonnych N0 - nie stwierdza się przerzutów nowotworowych w regionalnych węzłach chłonnych N1 - obecne przerzut ...

Rak skóry

... naciekający warstwy brodawkowatej skóry T1 - guz o średnicy do 2 cm T2 - guz o średnicy 2 - 5 cm T3 - guz o średnicy > 5 cm T4 - guz naciekający struktury znajdujące się pod skórą ( mięśnie szkieletowe, kości ) Cecha N - regionalne węzły chłonne Nx - ...

Rak jelita grubego - rokowania, sposób leczenia

... naciekający o zaawansowaniu G2 ( na 3 stopnie złośliwości stopień 2 - gi ). Jaki będzie wykonany zabieg zależy od umiejscowienia zmiany rakowej, jej wielkości oraz obecności lub braku nacieków i przerzutów. O tym zadecyduje chirurg przed zabiegiem, a ...

Rozpoznanie C50 i T4N0Mx i powikłania chemioterapii

... naciekający ścianę klatki piersiowej lub skórę oraz rak zapalny, N0 to brak przerzutów do węzłów chłonnych, Mx to brak informacji na temat przerzutów odległych. Osłabienie po każdej podaży chemioterapeutyków może trwać kilka dni, ale im ogólna dawka ...

Badania ultrasonograficzna drzewa oskrzelowego - rak płuca T3N2M1

... naciekający tętnicy płucnej, ściśle przylegający do tętnicy pośredniej. Wnioski: T3N2M1 To wyniki badania, bardzo proszę o przybliżenie ich i określenie stopnia zaawansowanie raka płuc. Zaawansowanie nowotworu jest bardzo duże. Decyzję co do resekcyj ...

Rak płaskonabłonkowy kanału odbytu

... naciekają okoliczne tkanki sąsiadujące niszcząc je. Z takim wynikiem najlepiej skonsultować się z onkologiem. Zapewne najpierw będzie włączona radioterapia, która spowoduje znaczne zmniejszenie guza ( chemioterapia w tym rodzaju raka jest raczej nies ...

Gruczolakorak w polipie zagięcia esiczo-odbytniczego

... naciekają podścielisko łącznotkankowe polipa. Jak groźny jest ten nowotwór i czy może grozić przerzutami? Interesuje mnie też krótki opis tego nowotworu. Trudno mi oceniać i interpretować wynika badania histopatologicznego bez całokształtu kliniczneg ...

Rak jelita grubego Adenocarcinoma tubulare infiltrans

... naciekający. 2. Gruczolak cewkowy okrężnicy. Dysplazja nabłonka. ( zagrożenie ryzykiem przemiany nowotworowej ) Leczenie zależy od stopnia zmian. 2 stopien czy to prawda że raka jelita grubego można uniknąć mając CU stosując chemoprewencję? ...

Rak skóry C44 jakie rokowania po operacji?

... naciekający skórę. Jest to rak złośliwy, dający przerzuty. Skoro są Państwo w stałym kontakcie z onkologiem to należy z nim się konsultować. Nie wiem jakie badania wykonano do tej pory. Do tej pory został tylko zbadany wycinek , żadnych badań lekarz ...

Rak odbytnicy T4NoMo

... naciekający na sąsiednie struktury lub narządy, N0 brak przerzutów w węzłach chłonnych, M0 brak przerzutów odległych. Nowotwór o dużym zaawansowaniu miejscowym, bez przerzutów. D37.5 oznacza Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze odbytnicy. R ...

Wycięcie zmiany raka skóry a dalsze badania

... naciekający skórę. Jest to rak złośliwy, dający przerzuty. Do tej pory został tylko zbadany wycinek , żadnych badań lekarz nie zlecił, kazał przyjść na kontrole za 2 tygodnie i tyle . Był na kontrolii i lekarz powiedział że węzły chłonne czyste nie p ...

Papilla mammae normalis - sine laesionibus focalibus

... naciekającego raka o śr. od 0,1 do 0,5 cm stwierdza się w obszarze zmian włóknistotorbielowatych z licznymi ogniskami: Carcinoma intraductale cribriforme et comedocarcinoma oraz carcinoma partim papillare intracystinum. 3 ) Laesiones fibrosocysticae ...

Rak prostaty T3NxMx

... naciekający poza torebkę gruczołu krokowego. Wymaga leczenia operacyjnego oraz zazwyczaj następowej radioterapii. O dalszym leczeniu musi zadecydować urolog prowadzący po analizie wszystkich danych klinicznych pacjenta. Pozdrawiam. ...

Gruczolakorak Adenocarcinoma coli G2 Klasyfikacja Astlera i Collera

... naciekający, śródściennie. Guz nacieka całą grubość warstwy mięśniowej, dochodzi do warstwy podsurowicówkowej na odcinku 6 - 7cm i wnika w tkankę tłuszczową około jelitową. Margines cięcia chirurgicznego bez zmian nowotworowych. Węzły chłonne okołoje ...

In oligobioptate - carcinoma ductale infiltrativum

... naciekający rak sutka? Czy na podstaiwe tego badania można przewidzieć rokowania na wyzdrowienie? Czy jest to nowotwór łagodny czy zlośliwy? proszę o interpretację ww. wyników. Rozpoznanie na język polski brzmi: Rak przewodowy naciekający. Jest to no ...

Rak ogniskowy nacieka calą ściankę pęcherzyka żółciowego

... naciekający całą ścianę pęcherzyka. Trzeba ten wynik skonsultować z chirurgiem, najlepiej tym, który mamę operował. Prawdopodobnie będzie zalecony ponowny zabieg, który będzie miał na celu zwiększenie doszczętności wycięcia tkanek zajętych nowotworem ...

Carcinoma lobulare invasivum G 2 mammae sinistrae

... naciekający Rak płacikowy naciekający G2 ( 2 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) sutka lewego ( średnica 2,5 cm ) Naciek raka na skórę brodawki sutkowej jest to rak bardzo złośliwy o dużym stopniu zaawansowania kliniczneg ...

Carcinoma ductale invasivum (III wg B-R) i carcinoma intraductale G3

... naciekający oraz rak śródprzewodowy G3 ( stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ). Rak jest bardzo niewielki do 0,5 cm i nie są zajęte węzły chłonne, przy całkowitym usunięciu zmiany, w tym stadium zaawansowania rokowania są b ...

Ca ductale infiltrativum

... naciekający - bardzo złośliwa postać raka sutka. Najwięcej informacji o dalszym postępowaniu uzyska Pani od prowadzącego onkologa. Zapewne po chemioterapii będzie miała Pani przeprowadzoną operację. Czyli tak jak pan pisze nie jest dobrze ostatnio do ...

Adenocarcinoma tubulare G1 infiltratio membranae muscularis propriae

... naciekający blaszkę mięśniową właściwą Serdecznie dziękuję. Bardzo proszę jeszcze o opinię, jakie są rokowania, co mnie *czeka*. Stopień zaawansowania raka jest początkowy, nie nacieka głęboko ściany jelita. Nie znam dokładnych informacji klinicznych ...

Carcinoma infiltrans mammae partim necrotians

... naciekający sutka częściowo martwiczy 93447 - 450 - materiał po intrze - guz, 93451 - receptor - Carcinoma ductale infiltrans G3 mammae. ( rak przewodowy naciekający - G3 czyli 3 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) sutka ...

Adenocarcinoma tubulare G3 infiltrans

... naciekający o dużym zróżnicowaniu histologicznym. Rak przenika przez ścianę jelita i nacieka tkankę okołojelitową. To pierwszy stopień zaawansowania choroby nowotworowej. ...

Rak jasnokomórkowy na nerce

... naciekający pseudotorepkę. Utkanie guza obok pól konwencjonalnych zawiera ogniska rhabdoidne ( sarkomatyczne ) oraz tubularne. Występują wylewy krwawe i ogniska martwicy. Zmiana nie wzrasta do naczyń oraz miedniczki. Fragmenty przekroju wiązki naczyn ...

Nieoperacyjny rak zagięcia wątrobowego okrężnicy

... naciekający pęcherzyk żółciowy. 2.Nieoperacyjny rak zagięcia esiczo - odbytniczego naciekający przestrzeń zaotrzewną. 3.Kardiopatia niedokrwienna serca. Niedokrwistość wtórna. Ze względu na rozmiary guzów, nie zostały one usunięte. Podczas operacji p ...

Adenocarcinoma g-1 recti

... naciekający całą ścianę odbytnicy, N0 brak przerzutowych węzłów chłonnych, Mx brak danych co do przerzutów odległych, zapalenie węzłów chłonnych przewlekłe odczynowe okolic odbytnicy Trudno określić dokładne rokowanie nie znając jeszcze stanu klinicz ...

Adenocarcinoma tubulare ventriculi exulcerans parietem eiusdem

... naciekający Angiosis carcinomatosa. zajęcie naczyń krwionośnych przez raka Candidiasis concomitans. zakażenie drożdżakowate towarzyszące 4,5,6 )Infiltrationes carcinomatosae absunt margines naciek nowotworowy nieobecny w granicach 7,8,9 ) Metastases ...