Naciekanie guza piersi

Leczenie operacyjne raka sutka (piersi)

... naciekanie guza pierwotnego na mięsień piersiowy większy. Rysunek 2. Radykalna mastektomia sposobem Halsteada. Zmodyfikowana radykalna mastektomia Czytaj Zmodyfikowana radykalna mastektomia Inne zabiegi operacyjne raka sutka Proste odjęcie gruczołu s ...