Naczyniak nerki

Nietypowa postać fnh? gruczolaka wątroby?

... naczyniowe( połączenie tętniczo - wtórne ) Nie można wykluczyc nietypowej postaci FNH?, gruczolaka wątroby? Pęcherzyk żółciowy bez uwapnionych złogów.Drogi żółciowe nieposzerzone. Trzustka, śledziona, obie nerki i nadnercza o prawidłowym obrazie. Pęc ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Scyntygraficzne cechy niewydolności nerek

... naczyniowe - scyntygraficzne cechy niewydolności nerek. Udzial procentowy nerki lewej 51%, prawej 49%.* jak zinterpretować ten wynik? Nierównomierny rozkład znacznika może być wywołany pozapalnymi zmianami nerek. W badaniu stwierdzono niewydolność. W ...

Uprawianie sportu po laparoskopowej cholecystektomii

... naczynia jamy brzusznej prawidłowe. Śledziona jednorodna, niepowiększona 9,7 cm. Obie nerki prawidłowej wielkości i budowy, bez cech zastoju i ech złogów powyżej 3mm. Pęcherz moczowy opróżniony. Według opisu z USG jamy brzusznej i TK wygląda na to, ż ...

Naczyniak nerki

... naczyniak nerki jest grozny i wymaga usunięcia? Zależy od wielkości i umiejscowienia w nerce. Z reguły takie zmiany obserwuje się. Po wykonaniu USG dowiedziałam się że mam jakąś warstwe korową na nerce prawej o szer. 11mm. niewiem jak to można nazwać ...

Zmiana hyperechogeniczna wątroby, prawdopodobnie naczyniak

... naczyniak. Poza tym wątroba jednorodna, pęcherzyk żółciowy cienkościenny, bez złogów. PŻW nieposzerzony. Trzustka, śledziona nerki w granicach normy. O dalszym postępowaniu powinien zadecydować lekarz prowadzący. Aby zdiagnozować dokładnie ten guzek ...

Badanie KT jamy brzusznej wielofazowe

... naczynia krążenia obocznego. W łączności z przednim zarysem prawej nerki widoczny jest obszar o wymiarach 1,4 x 1,5 cm o gęstości wyjsciowej ok 21 jH, izodensyjny z nerką nieco niejednorodny w fazie przeglądowej, hypodensyjny w odniesieniu do pozosta ...

Hypodensyjne zmiany ogniskowe w wątrobie

... naczyniami nerkowymi lewymi śr. 9 - 11 mm, międzyortalno - czcze śr. do 11 mm - brak ewidentnych zmian wznowy miejscowej - nerki prawidłowej wielkości, bez cech złogów i zastojów i zastoju moczu. W nerce prawej w wardze tylnej torbiel korowa śr. 8mm ...

Naczyniaki wątroby

... naczyniaki o wielkości 1,98 cm, 1,54 cm, 3,58x1,24 cm. Poza tym wątroba o prawidłowej wielkości i echogenności, pęcherzyk żółciowy usunięty, śledziona w normie, trzustka bez zmian, aorta nieposzerzona, nerki o prawidłowej wielkości, niezaburzonym zró ...

Czy możliwy jest wyrostek i stłuszczenie wątroby jednocześnie?

... naczyniowym. Pęcherzyk żółciowy cienkościenny, echoujemny. Drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe i zęwnątrzwątrobowe nieposzerzone . Trzustka prawidłowej wielkości i echogeniczności. Obie nerki prawidłowej wielkości , kształtu i położenia. Miąższ i echo c ...

Wątroba jednorodna o wzmożonych echach, umiarkowanie powiększona

... naczynia jamy brzusznej, nerki. Tylko śledziona jednorodna powiększona 147mm. Miesiąc wcześniej robiłem również badania krwi. Cholesterol całkowity 149mg/dl, HDL - choresterol 35 mg/dl, LDL cholesterol 77,6 mg/dl i trójglicerydy 182 mg/dl. Inne wynik ...

Torbiela korowa z rozrostem w ścianie nerki

... naczyniowej widoczna owalna struktura o wym 31x35mm silnie wzmacniająca się na obwodzie z hypodensyjną zawartością o gładkim obrysie i zachowanej torebce. Zmiania zniekształca zewn obrys nerki od str przyśrodkowej nieznacznie modeluje układ zbiorczy, ...

Ból po prawej stronie pod żebrami

... naczynia jamy brzusnej niepooszerzone.Obie nerki bez zlogow i cech zastoju moczu o prawidlowym rysnku korowo - rdzeniowym, niepowiekszone.Sledziona jednorodna,wielkoscia w granicach normy, o gladkich obrysach, pecherz moczowy dobrze wypelniony,o glad ...

Agiomyolipoma nerki czy rak?

... naczyniakomięśniakotłuszczak, czyli łagodny guz. Guz narazie jest to obserwacji. Przy wielkości powyżej 3 cm podejmuje się leczenie chirurgiczne. wiem ,ze w przypadku naczyniomięśniaka tak się postępuje.martwi mnie tylko opis tomografii komputerowej ...

Podwyższone wyniki prób wątrobowych

... naczyniowym, bez zmian ogniskowych. Drogi żółiowe nieposzerzone. Pęcherzyk żółciowy o prawidłowej ścianie, nie zawiera kamieni. Trzustka, nerki, śledziona bez zmian. Pęcherz moczowy o prawidłowej ścianie. Stercz jednorodny, niepowiekszony.* Mam 24 la ...