Naczyniak wstępnicy

Rekomendacje w leczeniu polipa wstępnicy

... naczyniowym, dystalnego odcinka jelita krętego niezmieniona. Histopatologia 1 )adenoma tubulo - villosum intestini crassi ( low grade ) 2 )adenoma tubulare intestini crassi [low grade] 3 )adenoma tubulare intestini crassi [low grade] Zmiany niezłośli ...

Kolorowe polipy w esicy i odbytnicy

... naczyniami chłonnymi - AB A - wstępnica - 3 do 0,3 cm B - poprzecznica - jw. C - esica/odbytnica - jw. D - esica i odbytnica - 8 do o,3 Na wizytę z lekarzem jestem umówiona za tydzień, Wiem, że nie jest to nowotworowe ale czy poważne? Czy się bać? Z ...