Norma aktywności enzymu

Norma GGTP

... Norma aktywności tego enzymu w surowicy krwi zależy od testu do wykrywania jaki używa dane laboratorium analityczne. Norma to około dla kobiet: 10 - 60 U/L, a dla mężczyzn: 15 - 90 U/L. Dlatego wynik 67 U/L nie odbiega od normy. Mogą występować niewi ...