Nowotwór kątnicy

Zmiana ekspansywna e zakresie kątnicy

... nowotworowy. Jeśli nie ma zaburzeń endokrynologicznych związanych z hormonami nadnerczy raczej wystarczy tylko obserwacja zmiany. Na pewno obecnie należy skoncentrować się na szczegółowej ocenie jelita grubego. Pozdrawiam. ...

Przerzuty guza kątnicy do wątroby - jakie rokowania?

... nowotwór, ale nie jest jednoznaczny ) rokowanie jest złe. Po analizie przedstawionych informacji radziłbym skonsultować się z wszystkimi wynikami z onkologiem ( zapewne będzie konieczne dalsze leczenie ) oraz może wystąpić konieczność weryfikacji his ...

Rak kątnicy i szanse na wyleczenie

... nowotwór może szybko się rozprzestrzeniać...jakie są szanse na całkowite wyleczenie....Bardzo proszę o odpowiedz.... Wyniki leczenia raka okrężnicy zależą od stopnia zaawansowania choroby nowotworowej. Łącznie we wszystkich stopniach zaawansowania uz ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Nowotwory niezłośliwe esicy i nowotwór niezłośliwy odbytnicy

... nowotwory niezłośliwe esicy D 12.5 i nowotwór niezłośliwy odbytnicy D 12.8.Wyniki badań dodatkowych: kolonoskopia + polipektomia - obejmowało całe jelito grube wraz z kątnicą stwierdzając na całej długości spastyke jelita oraz duże ilości śluzu w świ ...

Rak kątnicy Adenocarcinoma G2 coeci invasium exulcerans (fragmenta)

... nowotworowe znajdują się w 3 z 12 przebadanych węzłów chłonnych. Jakie powinno być dalsze badanie i jakie są rokowania Dalszym leczeniem powinien zająć się onkolog ( zapewne chemioterapia ). On o wszystkim zadecyduje i przedstawi rokowanie. moja mama ...

Guz kątnicy z rozsianym procesem nowotworowym

... nowotworowym w postaci licznych niepoliczalnych nieostro odgraniczonych hypowaskularyzowanych struktur w obrębie wątroby ,płuc,otrzewnej o charakterze wtórnych węzłów chłonnych,miał robioną kolonoskopie i był pobrany wycinek do badania histopatologic ...

Ubytek kątnicy

... nowotworowego w kątnicy oraz jeśli rzeczywistoście jest to nowotwór trzeba brać pod uwagę także, że zmiana w wątrobie jest przerzutem raka z kątnicy. Z wynikiem należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Zapewne zaleci wykonanie kolonoskopii cel ...

Sposoby leczenie i objawy chorej kątnicy

... nowotwór łagodny czy też złośliwy? Proszę bardziej uściślić pytanie, gdyż na temat schorzeń jelita grubego ( kątnica jest odcinkiem jelita grubego ) napisano już nie jedną książkę i to o sporej objętości. patrz np.: http://www.echirurgia.pl/jelita/ M ...