Obraz ultrasonograficzny raka

Rak tarczycy

... obrazie ultrasonograficznym raki tarczycy najczęściej przedstawiają się jako guzy lite hypoechogeniczne o nierównych zarysach. Przedstawione badania dodatkowe nie pozwalają na jednoznaczne rozpoznanie raka tarczycy ani określenie jego typu. Biopsja a ...