Obszary hypodensyjne

Diagnostyka raka trzustki

... obszary hypodensyjne na tle przebarwienia zdrowych tkanek. - W diagnostyce różnicowej pomocna w rozróżnieniu raka i ogniskowego zapalenia trzustki może być USG dopplerowska ( Doppler mocy ) z użyciem środka cieniującego. - PET ( pozytronowa tomografi ...

Scyntygrafia naczyniaków wątroby

... obszary hypodensyjne, które ulegają niejednorodnemu wzmocnieniu kontrastowemu w kolejnych fazach badania, a w 10 min. po podaniu kontrastu stają się normodensyjne w stosunku do pozostałego miąższu wątroby. Poza tym widocznych jest kilka torbieli wątr ...

Wynik cytologii wątroby: ca hepatocellulare

... obszar hypodensyjny wym. 6 * 4cm, po kontraście wzmacniający się tylko w fazie tątniczej. Mikroskopowo: materiał cytologiczny obfity, złożony z komórek wątrobowych, po części dość drobnych, ściśle ułożonych w nieregularne struktury, po części większy ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Zmiana rozrostowa trzustki i objawy lokalnej limfadenopatii

... obszar w badaniu przeglądowym posiada nieznacznie obniżoną gęstość w partiach centralnych w stosunku do obwodu 27/36 j.H. W obu fazach wzmocnienia tętniczej i wrotnej centralna część zmiany pozostaje hypodensyjna ,wzmacnia się max. do 45 j.H. Partie ...

Tomografia prawej półkuli mózgowej

... obszary hypodensyjne ,odszary maltacji tkanki mozgowej w płacie czołowym ,mniejszy na styku skroniowo - potylicznym. Niewielkie ogniska hypodensyjne naczyniepochodne obecne w strukturach głębokich prawej pólkuli mózgowej i centrum semiovale po stroni ...

Zmiana ekspansywna e zakresie kątnicy

... obszar hypodensyjny o wymiarach ok. 25x11x37mm, który nieznacznie wystaje poza obrys wątroby, niejednorodnie wzmacnia się po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Kątnica w okolicy zastawki Bauhina o pogrubiałej do ok. 12 mm ścianie. Ściana kątnicy ...

W lewym płacie wątroby hypodensyjne ognisko wieloznaczne

... obszar 10mm - zmiana pozapalna? - do oceny w łączności z USG - do obserwacji.Zwapnienia w naczyniach nerkowych. Aorta w dystalnym odcinku poszerzona na długości 57mm.W najszerszym miejscu średnica tętniaka wynosi 38mm. Nie widać powiększonych węzłów ...

Hypodensyjny obszar w płacie czołowym i ciemieniowym

... obszar odpowiadający dokonanym zmianom niedokwiennym. Również w istocie białej okołokomorowej lewej półkuli mózgowej oraz obustronnie w strukturach głębokich obszary i ogniska hypodensyjne naczynipochodne na różnych etapach ewolucji. ugólnione zaniki ...

Rak w obrębie ogona trzustki

... obszar wymiarów ok. 23x49 mm w projekcji osiowej. Od góry zmiana przylega do żołądka. W wątrobie uwidoczniono kilka hypodensyjnych ognisk ( ok. 7 ) wielkości 5 - 20mmwidocznych w fazie tętniczej, żylnej i bezkontrastu. Drogi żółciowe nieposzerzone. N ...

W lewym płacie czołowym podkorowo widoczny obszar hypodensyjny

... obszar hypodensyjny o śred ok 15mm ( pourazowy lub naczyniopochodny ) - brak cech ewolucji zmiany. Poza tym struktura nad - i podnamiotowe bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony Moje pytanie jest następujące.. Co z dalszym l ...