Ogniska lite hypoechogenne

Ognisko hypoechogenne o charakterze zmiany litej w piersi

... ognisko hypoechogenne wielkości 20mm x 9mm o charakterze zmiany litej. na godz 7 3cm od brodawki sutkowej drobne ognisko hypoehogenne wielkości 6mm o charakterze litym. pod brodawka sutkową torbiel wielkości 3mm. na godz 8 torbiel wielkości 9mm. Leka ...