Ognisko hipodensyjne

Hipodensyjny, gładkościenny guz wnęki płuca

... ogniskowej. W obrazie wnęki lewej i śródpiersia struktur patologicznych nie uwidoczniono. Przekroje tchawicy i większych oskrzeli w granicach normy. W oknie aortalno - płucnym widoczne okrągłe struktury o cechach zmian węzłowych, największa wielkości ...

Nietypowa postać fnh? gruczolaka wątroby?

... ogniskowa o wym.ok.54mm x 35mm z drobnym zwapnieniem na obwodzie. W fazie przed i.v. podaniem środka kontrastowego zmiana jest nieco hipodensyjna w stosunku do miąższu wątroby. W fazie tętniczej po dożylnym podaniu środka kontrastowego widoczne jest ...

Zmiany hipodensyjne w nerkach i wątrobie

... ogniskowej : w NP 5 mm, w NL 7mm w osi dłuższej sugerują myoangiolipomata. Kilka nieregularnych zmian ogniskowych w bocznych częściach prawego płata wątroby we wszystkich fazach badania pozostają hipodensyjne nie wzmacniają sie kontrastowo typowo dla ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

W nerce hipodensyjna gładkokonturowana zmiana ogniskowa

... ogniskowa o wym. 21/25/25mmuwypuklająca onrys nerki - wzmacniająca do 106hupo dożylnym podaniu kontrastu obraz tk w pierwszej kolejności odpowiada tu nerki .czy to jest coś złego co znaczy ten wynik proszę o odpowiedz Obraz może wskazywać na podejrze ...

Policykliczna zmiana guzowata w wątrobie

... ogniska widoczna est hipodensyjna, promienista *blizna*, w fazie tetniczej zmiana ulega niemal w całości ( poza centralna blizna )obwodowemu silnemu wzmocnieniu kontrastowemu, by w fazie miąższowek miec gestosc jak otaczajacy miazsz watroby. wezły ch ...

Vitium congenitum cerebri. Hydrocephalus internus.

... ognisko hipodensyjne odpowiadające zmianie malacyjnej po stłuczeniu, krwiaku lub niedokrwieniu.Miernego stopnia zanik korowy płatów czołowych w okolicy czołowej lewej dwa niewielkie ogniska zwapień prawdopodobnie opony.Proszę o wyjąsnienie co to może ...

Drobne ognisko hipodensyjne w wątrobie

... ognisko hipodensyjne wielkości 4 - 5 mm ,nizej w jego dolnej części ognisko hipodensyjne o srednicy do 4mm. W segm.III - cim ognisko hipodensyjne o średnicy 6mm.Pozostały miąższ wątroby prawidłowej gęstości.Drobne zmiany odniskowe moga sugerować b.wc ...

Zmiany ogniskowe trzustki i wątroby

... ognisko naciekowe w obrębie krezki ,ma ono średnicę około 2,5 cm oraz ku dołowi od trzonu trzustki średnicy 1,8 cm . Trzustka o nieznacznie obniżonej gestości i nieostrych zarysach ,w o obrębie jej ogona znajduje się hipodensyjne ognisko srednicy 0,9 ...

Ognisko hipodensyjne na granicy trzonu i ogona trzustki

... ognisko hipodensyjne 10 mm na granicy trzonu i ogona trzustki.Czy mam predyspozycje genetyczne do powstawania torbieli i czy to ognisko hipodensyjne to torbiel? Czy to ognisko mogło powstać od rozbijania kamieni? Jak mam dalej postępować? ...