Ogniskowe płuc

Wątroba jako miejsce przerzutów nowotworowych

... ognisko pierwotne dla przerzutów jest rak okrężnicy i odbytnicy, rzadziej rak piersi, nerki, tarczycy, płuca czy trzustki. W 30% zmiany występują równocześnie w momencie rozpoznania raka. Nie zawsze jednak pojawienie się przerzutów w wątrobie świadcz ...

Hipodensyjny, gładkościenny guz wnęki płuca

... ogniskowej. W obrazie wnęki lewej i śródpiersia struktur patologicznych nie uwidoczniono. Przekroje tchawicy i większych oskrzeli w granicach normy. W oknie aortalno - płucnym widoczne okrągłe struktury o cechach zmian węzłowych, największa wielkości ...

Rak płuc z naciekiem na tchawicę po radioterapii

... Ogniskowe zwapnienie. Bez nowotworu. Guzek to zmiana włóknisto - zwapniała być może powstała wtórne po radioterapii ( jeśli wcześniej nie była wyczuwalna ) jako następstwo miejscowego przewlekłego procesu zapalnego, odczynowego. Dalsze postępowanie b ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Zmiany włókniste w szczycie płuca prawego i rozedma płuc

... ogniskowych. Struktury śródpiersia zachowane prawidłowo. Powiększonych węzłów chłonnych nie wykazano. Nadnercza niezmienione.* Bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Z tego co opisano wynika, że są to zmiany łagodne, nie ma cech nowotworu, leczenie f ...

Powiększony węzeł chłonny w płucach

... ogniskowych. Pojedynczy węzeł chłonny przedtchawiczo dł. 9 mm. Serce w granicach normy. Jama brzuszna objęta badaniem fragmentarycznym: śledziona dodatkowa śr. 12 mm we wnęce śledziony. W biegunie górnym nerki prawej torbiel korowa śr. 9 mm* Dla mnie ...

Zmiana ogniskowa w płucu po usunięciu piersi

... ogniskowa w górnym płacie płuca prawego - 20mm. Pozapalne zrosty w srodkowych polach obu pluc. Pola rozedmy. Zrosty na lewej kopule przepony. Wnęki szerokie naczyniowe. Sylwetka serca powiększona lewokomorowa. Dodam, że mama leczy się na serce.] Zmia ...

Płuca po leczeniu raka piersi

... ogniskowych z niewielkimi zrostami u podstawy. W płucu prawym w segm. 4/5 przywnękowo odcinkowe, niewielkie poszerzenia światła oskrzeli, które mogą sugerować tworzące się niewielkie rozstrzenia. Jamy opłucnowe wolne od płynu.Śródpiersie i obie wnęki ...

W płucu guzowaty palczasty nieostro ograniczony obszar

... ogniskowej o charakterze rozrostowym, najprawdopodobniej pierwotnym.Nadnercze prawe guzowato powiększone do 18 mm - mts ?. Bardzo proszę o odpowiedź. Z tego opisu wynika najprawdopodobniej, że jeden z guzów ( płuca ) jest guzem pierwotnym, a mózgu - ...

W płucach mnogie cienie okrągłe-meta

... ognisko pierwotne? Niewielka ilość płynu w opłucnej lewej. Powiększone liczne węzły chłonne śródpiersia i wnęk obustronnie( większe zmiany węzłowe po stronie lewej ). Ponadto w dolnej części szyi i w ok. nadobojczykowej po stronie lewej &#8211* w ...

Pasma zmian włóknistych w płucu

... ogniskowych ani patologicznych zbiorników płynu.Nie wiem czy powyższe usg może mieć coś wspólnego z węzłami.Nie wiem skąd wzięło się to określenie,że należałoby usunąć jeden węzeł i daćdo bad histop. skoro lekarz pulmonolog oglądał TK klp i stwierdzi ...

Aktywny proces rozrostowy w wątrobie i zmiany meta w narządach

... ogniskowych w płucach obraz pet przemawia za *meta*, nie można wykluczyć meta w węźle chłonnym. Miałam raka złośliwego jelita grubego, jestem po operacji ( w kwietniu 2009 ). Po usg okazało się że trzeba wykonać badanie pet. Co to dla mnie oznacza? W ...

Tu colli lat dex-st post ex tumoris

... ogniskowe w powiększonej tarczycy. Węzły chłonne śródpiersiowe nie powiększone. Pojedynczy guzek śr. 4mm w segm. 3 płuca prawego - pozapalny? ( do kontroli ) + zrosty przeponowo - opłucnowe w obu płucach. Rtg klp: przepona wolna, pojedyncze plamiste ...

Rak płuc przerzutem z raku nerek

... ognisko w okolicy wnęki prawego płuca wielkości 15 mm i drobne podopłucnowe - 3mm - w segmencie 8 prawym. struktury śródpiersia i wnęki bez zmian. węzły chłonne niepowiększone. mąż miał usuniętą nerkę w maju 2007 r. czy powyższy opis oznacza dla nieg ...

Zgrubienia opłucnej w szczycie płuca

... ogniskowych Taki opis może świadczyć o przebytych w przeszłości stanach zapalnych górnych partii płuca prawego. Deformacja kostna żeber świadczy o zwyrodnieniu żeber. zgrubienie szczeliny miedzypłatowej w prawym plucu Taki opis może świadczyć o stani ...