Operacje po mastektomi

Zmodyfikowana radykalna mastektomia

... operacja sposobem Halsteada została zarzucona na korzyść tzw. zmodyfikowanej radykalnej mastektomii wg Pateya, oszczędzającej mięśnie klatki piersiowej. Zabieg ten zapobiega powstawaniu po operacji zagłębienia w okolicy podobojczykowej i sprzyja leps ...

Mutacja BRCA1 a profilaktyczna mastektomia

... operacji mastektomii z jednoczasowa rekonstrukcją? Miałam potrójnie ujemnego raka( receptory i HER2 ) w jednej piersi - leczonej OSZCZĘDZAJĄCO ( rak wewnątrz torbieli )( treść torbieli w trakcie operacji się wylała - 100ml ) - zmianę wycięto doszczęt ...

Czy poddać się operacji mastektomii z jednoczasowa rekonstrukcją?

... operacji mastektomii z jednoczasowa rekonstrukcją? Miałam potrójnie ujemnego raka( receptory i HER2 ) w jednej piersi - leczonej oszczędzająco, - zmianę wycięto doszczętnie, węzły czyste, Rak G3.Wykryto mutację BCRA1. Mam usunięty *dół* - macicę,jajn ...

$openx_rectangle_2 rectangle5