Otoczka sutkówa

Zabarwienie sutków

... otoczka brodawki oraz same brodawki sutkowe. Jeśli ma Pani jakieś wątpliwości to trzeba, żeby Panią obejrzał lekarz. ...