Pasmowate

Ból po prawej stronie w klatce piersiowej

... pasmowate zacienienie nad prawą kopułą przepony mogące odpowiadać zmianom niedodmowo - zapalnym? zrost? Pola płucne i cień środkowy w granicach normy. Dostałam ketonal w kroplówce, antybiotyk, wykrztuśne leki, ketonal i zastrzyki miałam brać w domu. ...

Zmiany w śledzionie

... pasmowaty ). Po podaniu środka cieniującego opisywane zmiany nie ulegają wzmocnieniu kontrastowemu ( obszary awaskularne ) Obraz TK wskazuje na ogniska niedokrwienne. W różnicowaniu uwzględnić ropnie śledziony...*. Z wynikami tych badań trafiłem do c ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Antrum błony śluzowej żołądka pasmowato zaczeriwnione

... pasmowato zaczeriwnione, nic wiecej. Czy nie powienien wziac wycinkow,aby zobaczyc jaki jest to rozdzaj zapalenia? Czy na podastwie samego obrazu przy gstroskopii lekarz jest w stanie sprawdzic,ze nie mam zanikowego zaplenia blony sluzowej żoładka??l ...

Przetoka powłok brzusznych

... pasmowate ognisko hypoechogenne długości 13x4 mm,o niejednorodnej echostrukturze,krwiak,przetoka w trakcie resorpcji. Moja pytanie dotyczy kilku kwestii związanych z badaniem USG 1 - co oznacza zdanie *pzretoka w trakcje resorpcji*?( czy muszę ponown ...

Badanie płata z guza trzonu kości piszczelowej lewej

... pasmowatymi zmianami tkankowymi o dość wysokim współczynniku osłabienia - beleczki kostne lub inne struktury uwapnione. W zakresie objętym zmianami zarys powierzchni kości jest odcinkowo nierówny, nie uwidoczniono jednak odczynów okostnowych. Kość je ...

Zmiany guzkowe w kącie przeponowo-sercowym

... pasmowato - linijne, odcinkowo - niewielkie plamiste zagęszczenie miąższu płucnego - zmiany niedodmowe, niedodmowo - bliznowate, zejściowo zapalne. Podobnie mniejsze niedodmowe - bliznowate zagęszczenia przy podstawie w płucu lewym. Moje pytanie brzm ...

W płucach pasmowato plamiste zagęszczenia o charakterze zapalnym

... pasmowato plamiste zagęszczenia o charakterze zapalnym okołooskrzelowym, o cechach przewleklych.Poza tym pola płucne powietrzne, rozedmowe.Wnęki naczyniowe.Serce rtg typu leżącego. Wynik RTG mówi o tym, że ojciec może mieć ( o tym decyduje też badani ...

Pasmowate zacienienia nadprzeponowo

... pasmowate zacienienia nadprzeponowo po lewej.Zatoki przeponowo - zebrowe:prawa wolna,lewa splycona.Wydatna lewa wneka oraz zacienienie 5mm w lewym szczycie. Czekamy na wizyte u pulmonologa a ja bardzo sie martwie bo ma 63 lata i jest palaczem od 40 l ...