Pętla jelitowa

Przemieszczające się jelito

... pętla jelitowa. Zwraca uwagę pogrubienie ścian przyległej części przedodźwiernikowej żołądka. Co się z tym robi, operuje się, czy żyje się z tym normalnie? Myślę, że problem nie tkwi w pętli jelita w loży po pęcherzyku żółciowym, ale w pogrubieniu cz ...

Stara, ropiejąca rana po drenażu po appendektomii

... pętlami jelitowymi żadna farmakoterapia nie pomoże, jedynie operacyjne leczenie. Należy przez powłoki brzuszne dotrzeć do zbiornika, opróżnić go, wypłukać i zdrenować. Jeśli jednak ropień nie jest zbyt duży, komunikuje się i opróżnia przez powłoki br ...

Niedrożność porażenna jelit na tle guza zapalnego zatoki Douglasa

... pętlach jelitowych w środbrzuszu, pojedyncze mniejsze w rzucie prawego dołu biodrowego i kości krzyż. V. TK jamy brzusznej 16 doba po operacji - w jamach opłucnych niewielka ilość płynu - 13mm, obwodowe podpłucnowe części miąższu płucnego z obrazem l ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Zmiana ekspansywna e zakresie kątnicy

... pętlach jelitowych. W obrębie wątroby, podtorebkowo w seg. 6 - ym, widoczny jest obszar hypodensyjny o wymiarach ok. 25x11x37mm, który nieznacznie wystaje poza obrys wątroby, niejednorodnie wzmacnia się po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Kątni ...

Podejrzenie guza esicy

... pętlach jelitowych utrudnia badanie.Pęcherzyk żółciowy bez złogów.Drogi żółciowe nie poszerzone.Watroba bez widocznych zmian ogniskowych.Trzustka i przestrzeń zaotrzewnowa nie do oceny.Nerki położone typowo bez cech kamicy i zastoju wmoczu w UKM - wy ...