Pętla roux

Wagotomia (przecięcie nerwów błędnych)

... pętlami jelita cienkiego czyli zespolenie Browna zmniejsza zarzucanie żółci do żołądka ). Gastrojejunostomia Roux - en - Y polega na zespoleniu kikuta żołądka z jelitem cienkim ( koniec do końca ) i doszyciu ok. 40 cm od żołądka do jelita odcinka jel ...

Pomost omijający żołądek (metoda Roux-en-Y)

... pętla pokarmowa. Pozostałą część żołądka z dwunastnicą i fragmentem jelita czczego tzw. pętlę żółciową łączy się z dystalną częścią jelita krętego. Rysunek 1. Stan po wytworzeniu pomostu omijającego żołądek. ACS Surgery: Principles and Practice, 2005 ...

Leczenie torbieli rzekomych trzustki

... pętla Roux ) Pełne wyleczenie drenażem wewnętrznym uzyskuje się w 70 - 80% przypadków. Rysunek 1. Zespolenie torbieli rzekomej trzustki z tylną ścianą żołądka sposobem Jurasza. ACS Surgery: Principles and Practice, 2005 Rysunek 2. Zespolenie torbieli ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Chirurgiczne leczenie paliatywne raka trzustki

... pętla Roux ). Kurzlehrbuch Chirurgie, 2006 Bibliografia: - Nowotwory Przewodu Pokarmowego, red. Krawczyk M., PZWL, 2001 - Watanapa P., Williamson R. C.N.: Surgical paliation for pancreatic cancer: developments during the past two decades. Br. J. Surg ...

Leczenie raka przełyku

... pętla Roux - Y ) lub przez wykorzystanie wyizolowanej części okrężnicy ( części jelita grubego ). W poszczególnych przypadkach zaleca się stosowanie radiochemioterapii neoadiuwantowej przed operacją. Ponadto u osób z zaawansowanym rakiem przełyku zwi ...