Piersi budowa gruczołowa

Wewnątrzustkowy węzeł chłonny w piersi

... piersi,mam 29 lat , wynik badania był: "Piersi o budowie gruczołowo - tłuszczowej. Zmian ogniskowych, w szczególnośći podejrzanych o malignizację nie stwierdzam.W lewej piersi na godz.2 prawidłowy wewnątrzustkowy węzeł chłonny wielkości 6X3 mm.D ...

Hypoechogeniczny guzek piersi o nieregularnych obrysach

... piersi i opis jest taki : obie piersi o budowie gruczołowo - tłuszczowej . W lewej piersi na godz.11 zaotoczkowo widoczny hypoechogeniczny guzek o nieregularnych obrysach, wielkości 10*5*8 mm. z przestrzenią płynową ok.3 mm na obwodzie - zmiana wymag ...

Ogon Spencea i skala BIRADS 3 z mammografii

... pierś o budowie tłuszczowo - gruczołowej. W piersi lewej w miejscu - ogon Spencea*a jest zagęszczenie o średnicy 12 mm, skala BIRADS 3. Bardzo proszę o dokładne wyjaśnienie mi tego opisu. Czy taki guz można całkowicie wyleczyć??? BI - RADS 3 - oznacz ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Badanie USG piersi i zabieg wycięcia guzków

... piersi,oczekuje na wynik badania. Przed zabiegiem zrobiono mi USG wynik badania Pierszo budowie gruczołowo - tłuszczowej. W piersi prawej na godz 10 obwodowo hypoehogeniczny guzek 9x6mm do chirurgicznego wycięcia, na godz 1 przy otoczce hypoheniczny ...

Mikrozwapnienia piersi

... piersiowe o budowie gruczołowo - tłuszczowej, mastopatycznej. gruczoły piersiowe w mmr bez podejrzanych zagęszczeń i mikrozwapnień. obustronnie zagęszczenia typu łagodnego do ok.10 mm i obustronne poj. mikrozwapnienia. doły pachowe bez patologicznych ...

Skupisko mikrozwapnień dysplatycznych w piersi

Piersi o budowie gruczołowo - tłuszczowej. W kgz piersi prawej skupisko mikrozwapnień dysplatycznych. Od czego powstają mikrozwapnienia? jakie są następstwa tego schorzenia?i jak można zapobiegać temu? Z tym wynikiem należy udać się do lekarza. Mikro ...

Cień w dole pachowym w badaniu mammograficznym

... piersi o gęstym utkaniu gruczołowym. Radiologicznych zmian o cechach procesu rozrostowego oraz skupisk mikrozwapnień w obu piersiach nie stwierdza się.Skóra i tkanka podskórna prawidłowe. Prawy dół pachowy wolne.Ze względu na budowę piersi wskazane u ...

Torbiele piersi i powiększone węzły chłonne pachowe

... piersi i oto wynik: *Sutki w budowie gruczołowo - tłuszczowej SP - na godz. 17 - ej torbiej 5x3mm SL - na godz. 13 - ej widoczna hypoechogeniczna, dobrze ograniczona zmiana z linijnymi echami o wym. 7x4mm - wskazane badanie kontrolne za 3 m - ce, ora ...

W piersi tkanka gruczołowa mastopatyczna z cechami włóknienia

... piersi o budowie gruczołowo - tłuszczowej, tkanka gruczołowa mastopatycznaz cechamiwłóknienia o nieco asymetrycznym rozmieszczeniu - więcej tkanki gruczolowej w piersi pawej. Ewidentnych radiologicznych cech procesu naciekowego ani mikrozwapnień pode ...

Czy zwapnienie na ściance torbieli w piersi to coś poważnego?

... piersi oto co wykazały te badania: Sutki w budowie gruczołowej. W obu sutkach obecne bezechowe zmiany odpowiadające torbielom prostym. Pierś lewa - duża pojedyncza torbiel o wym. 18 na 25mm oraz kilka drobnych koło niej śr. 5 mm w obrębie kwadratu gó ...

Wielka torbiel w piersi

... piersi oto co wykazały te badania: Sutki w budowie gruczołowej. W obu sutkach obecne bezechowe zmiany odpowiadające torbielom prostym. Pierś lewa - duża pojedyncza torbiel o wym. 18 na 25 mm oraz kilka drobnych koło niej śr. 5 mm w obrębie kwadratu g ...

W piersi zabrodawkowo obustronnie mikrozwapnienia - sekrecyjne

... Piersi o budowie gruczołowo - tłuszczowej( gęste utkanie gruczołowe zwłaszcza zabrodawkowo i w kwadratach gornych piersi ). Zabrodawkowo obustronnie mikrozwapnienia - sekrecyjne. W uwidocznioncyh fragmentach dołów pachowych powiększonych węzłów chłon ...

Piersi o budowie gruczołowo-tłuszczowej z dysplazją

Piersi o budowie gruczołowo - tłuszczowej z dysplazją. w piersi prawej na godz.8 zmiana ogniskowa o mieszanej echogenności wielkości ok.7mm a w piersi lewej na godz.12ok.8mm. jamy pachowe wolne proszę o diagnozę Diagnozę trudno ustalić na podstawie s ...

Piersi ze zrębem o typie łagodnej dysplazji

... piersi o budowie mieszanej, z rozmytym gruczołowo - włóknistym zrębem zabrodawkowo i w kwadrantach górno - zewnętrznych o typie łagodnej dysplazji, gęste, co obniża czułość diagnostyczną badania mammograficznego. Podejrzanych zmian ogniskowych nie st ...

W piersi zaburzenie architektury skala BIRADS 5

... Piersi o budowie tłuszczowo - gruczołowej. W piersi prawej w miejscu - wg tarczy zegarowej - godzina 11 jest zaburzenie architektury o średnicy 15 mm, skala BIRADS 5. W/w zbieżne zaburzenie architektury z mikrozwapnieniami BIRADS 5 w jego obrębie. Na ...

Zaburzenie architektury z mikrozwapnieniami BIRADS 5

... Piersi o budowie tłuszczowo - gruczołowej. W piersi prawej w miejscu - wg tarczy zegarowej - godzina 11 jest zaburzenie architektury o średnicy 15 mm, skala BIRADS 5. W/w zbieżne zaburzenie architektury z mikrozwapnieniami BIRADS 5 w jego obrębie. Na ...

Dobre wyniki badań a rak piersi

... Piersi o budowie tłuszczowo - gruczołowej. W piersi prawej w miejscu - wg tarczy zegarowej - godzina 11 jest zaburzenie architektury o średnicy 15 mm, skala BIRADS 5. W/w zbieżne zaburzenie architektury z mikrozwapnieniami BIRADS 5 w jego obrębie. Ma ...

Piersi o budowie gruczołowej

... piersi oi budowie gruczołowej.... Czy moze być to coś poważnego i niepokojącego? Czy wyklucza to raka? Mam 50 lat Taki opis wymaga weryfikacji w USG ( jeśli sutek jest o budowie gruczołowej lepiej go diagnozować za pomocą ultrasonografii ). Jeśli opi ...

Dysplazja włóknista, zmiany ogniskowe w piersi

... Piersi o budowie tłuszczowo - gruczołowej. W piersi lewej w miejscu na godzinie 2 zagęszczenie o średnicy 25 mm, skala BIRADS 4. Zagęszczenie w sutku lewym na godzinie 2. Opis USG: Sutki o utkaniu tłuszczowo - gruczołowym z cechami dysplazji włóknist ...

Bolesny guz w piersi na dole, piersi bez zmian ogniskowych

... piersi na dole na godzinie szóstej góz bolesny usg piersi wykazało budowe gruczołową bez zmian ogniskowych.co to oznacza,czy to może byc góz złośliwy?czy można to zooperowac, jest kłopotliwy. Być może bóle związane są z cyklem miesięcznym. Jeśli leka ...

Stan po implantacji wkładek silikonowych

... piersi: oba sutki o budowie gruczołowej, bez uchwytnych w badaniu USG powikłań, warstwa gruczołowa obu sutków echoniejednorodna o obniżonej echogeniczności, z obecnością zmian dysplastycznych, zmian ogniskowych nie stwierdzono, nie uwidoczniono patol ...

Lita zmiana w piersi, prawdopodobnie fibrodenoma

... piersi. Piersi o budowie gruczołowatej. Prawa pierś bez zmian ogniskowych. Po lewej w miejscu wyczuwalnego guzka obecna jest owalna lita zmiana ( wlk. 13x7mm ), nieco niejednorodnej echogeniczności ( obwodowo owalny obszar hipoechogenny ) - prawdopod ...

Zdjęcie celowane w zmianę w piersi

... piersi o budowie tłuszczowo - gruczołowej. w piersi lewej w miejscu - wg tarczy zegarowej:godz.1 jest zaburzenie architektury o średnicy 12 mm, skala Birads 3. Wskazane miejsce celowane.* strasznie się denerwuję,bo nie wiem co to może oznaczać,czy to ...

Zwapnienia w piersi

... Piersi o budowie tłuszczowo - gruczołowej .W piersi prawej w miejscu - zabrodawkowo są zwapnienia o średnicy 1mm,skala BIRADS 0.Czy zwapnienia o takich rozmiarach nalżą do zmian dużych czy raczej małych. czeslawa to jest minimalna zmiana, a zwapnieni ...

Drobne torbiele w piersi

... piersi. ponieważ wyczułam guzka w prawej piersi. Jestem po 3 zabiegach podczas których miałam usuwane guzki ( dysplazja ). Dziś podczas badania lekarz specjalista radiodiagnostyki w opisie napisał tak : * Obie piersi o budowie gruczołowej z cechami d ...