Piersi zagęszczenie

Zator płucny

... pierwotną lokalizację. Czynnikami zwiększającymi ryzyko powstawania skrzeplin są: stosowanie środków antykoncepcyjnych, urazy, długotrwałe unieruchomienie, okres pooperacyjny, nowotwory, otyłość, ciąża, zagęszczenie krwi oraz choroby krwi. [2] Po ode ...

Guzek w sutku i powiększone węzły chłonne dołów pachowych

... piersi. Oto wynik: *Oba gruczoły piersiowe o mieszanym utkaniu gruczołowo - tłuszczowym, w obu piersiach zagęszczenia o typie miernego st. mastopatii, na jej tle drobnych torbieli wykluczyć nie można. W ogonie Spence*a piersi lewej nieregularne zagęs ...

Zagęszczenie w lewej piersi

... piersi pojawiło się zagęszczenie, 15 mm. Prawdopodobny histologiczny charakter zmiany - układ cieni. Mam 58 lat. Czy powinnam powtórzyć badanie? Czy USG jest konieczne w tym wypadku? Co to jest to zagęszczenie i czy może to być rak złośliwy? Pozdrawi ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Piersi bez mikrozwapnień z obecnością zagęszczeń

... piersi tłuszczowo - gruczołowe bez mikrozwapnień z obecnością zageszczeń.Czy to świadczy o obecności guzka? Nie to prawidłowy wynik. Zagęszczenia to tylko zbita tkanka gruczołowa, Może się pojawiać w zależności od stężenia hormonów płciowych we krwi ...

Ogon Spencea i skala BIRADS 3 z mammografii

... pierś o budowie tłuszczowo - gruczołowej. W piersi lewej w miejscu - ogon Spencea*a jest zagęszczenie o średnicy 12 mm, skala BIRADS 3. Bardzo proszę o dokładne wyjaśnienie mi tego opisu. Czy taki guz można całkowicie wyleczyć??? BI - RADS 3 - oznacz ...

Mikrozwapnienia piersi

... piersiowe o budowie gruczołowo - tłuszczowej, mastopatycznej. gruczoły piersiowe w mmr bez podejrzanych zagęszczeń i mikrozwapnień. obustronnie zagęszczenia typu łagodnego do ok.10 mm i obustronne poj. mikrozwapnienia. doły pachowe bez patologicznych ...

Guz i zwapnienie w piersi

... piersi lewej w miejscu wg tarczy zegarowej godzina 3 jest zagęszczenie o średnicy 25mm i zwapnienia skala birads5 zagęszczenia z zwapnieniami o polimorfo kształtach proszę o napisanie coś o tym Najlepiej zmianę wyciąć w granicach zdrowych tkanek i po ...

Guz esicy i guz u podstawy lewego płuca

... piersiowej: W tylnym zaułku przeponowo - żebrowym, przykręgosłupowo w płucu lewym widoczna zmiana guzowata wielkości około 4 x 3 cm o policyklicznych obrysach - npl susp. Niewielkie zagęszczenia śródmiąższowe w tylno - przypodstawnych partiach obu pł ...

Czy zagęszczenie w piersi to coś poważnego?

Piersi o budowiegruczołowo - tłuszczowej, wioczne zagęszczenia, skala BIRADS 3 - czy to może być coś poważnego? Mam 56 lat BI - RADS 3 - oznacza zmiany prawdopodobnie łagodne, ryzyko złośliwości dla takich zmian powinno być mniejsze niż 2%, wymagane ...

Ogniskowe zagęszczenie w piersi

... piersi. Nic nie wykazało. Z uwagi na utkanie tłuszczowe i duże piersi lekarz zaleciła wykonać za jakiś czas mammografię. Zrobiłam i otrzymałam taki wynik: Piersi o budowie tłuszczowo - włóknistej bez mikrozwapnień podejrzanych o proces złośliwy. W pr ...

W piersi zagęszczenie 15cm, sutki w porządku

WItam dostałam wynik z mamografi Jest napisane że sutki sa wporządku natomiast jest zagęszczen ie 15cm... Co to może oznaczać proszę o odpiwedź O dalszym postępowaniu powinien zadecydować lekarz prowadzący. Można pogłębić diagnostykę wykonując USG, j ...

Piersi ocena wg Birads 4

... piersi zagęszczenie silnie wysycone o wielkości 17 mm. Było wykonane badanie Usg podczas którego lekarz próbował ściągnąć torbiel ale mu się nie udało. Pobrał tylko trochę ( co się dało ) do badania. Bardzo się martwię co to oznacza i co jak będą złe ...

Dysplazja włóknista, zmiany ogniskowe w piersi

... Piersi o budowie tłuszczowo - gruczołowej. W piersi lewej w miejscu na godzinie 2 zagęszczenie o średnicy 25 mm, skala BIRADS 4. Zagęszczenie w sutku lewym na godzinie 2. Opis USG: Sutki o utkaniu tłuszczowo - gruczołowym z cechami dysplazji włóknist ...

W płucach pasmowato plamiste zagęszczenia o charakterze zapalnym

... piersiowej proszę o interpretację:obustronnie wysokie ustawienie przepony,obustronnie w polach dolnych płuc nieliczne pasmowato plamiste zagęszczenia o charakterze zapalnym okołooskrzelowym, o cechach przewleklych.Poza tym pola płucne powietrzne, roz ...

Carcinoma planoepitheliale papillare invasivum G2

... piersiowej: drobne zrosty opłucnej szczytów oraz przeponowe. W segmencie 2 i 3 - m płuca prawego pogrubiałe ściany oskrzelików oraz zagęszczenia typu *pączkującego drzewa* - bronchiolitis. W obrębie śródpiersia i wnęki prawej masa guzowata 47x40mm i ...

Zagęszczenia w płucach na zdjęciu RTG

... piersiowej ( klp ) i boku lewego klp: Zagęszczenie rysunku oskrzelowego w okolicach przysercowych. Linijne zagęszczenie w języczku płuca lewego. Uwypuklony cień wnęki prawej - naczyniowo? Serce niepowiększone. Dodam, że towarzyszy temu uporczywy kasz ...

Zagęszczenia nieżytowe o charakterze zapalnym

... piersiowej miąższ płucny z prawidłowym rysunkiem naczyniowym, obustronnie okołownękowo o zmniejszonej przejrzystości,z zagęszczeniami nieżytowymi o charakterze zapalnym...* reszta parametrów w normie. dodam, że badanie zostało zlecone po 10 dniach le ...