Płat tyreocytów

Guz oksyfilny tarczycy

... płata tarczycy o dominujacym utkaniu drobnopęcherzykowym utworzonym z tyreocytów bez przekonujacych cytologicznych cech atypii. Guzek L2 lewego płata tarczycy odpowiada tumor oxyphilicus. W guzku L2/3 lewego płata tarczycy stwierdza się rozproszone i ...

Biopsja guza, obfity rozlany koloid, tyreocyty rozproszone

... płaty.obraz cytologiczny odpowiada wolu koloidowemu. Obraz histopatologiczny z biopsji nie świadczy o niczym groźnym, to zwykły rozrost koloidowy komórek tarczycy. Nie ma obrazu nowotworu. O tym czy należy operować tyarczycę musi zadecydować endokryn ...

Zmiana w tarczycy o charakterze łagodnym typu nodulus adenomatous

... płata tarczycy. oraz rozpoznanie cytologiczne Widoczne w rozmazie zaaspirowanej treści koloidowo - krwistej, grupy typowych tyreocytów, przemawiają za zmianą o charakterze łagodnym typu: nodulus adenomatous. Zmiana łagodna: guzek gruczołowy. O dalszy ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Guzki koloidowe tarczycy należy operować?

... płata normoechegoniczna zmiana tkankowa w hipoechogenicznej otoczce, o wymiarach 17x12x30mm. Wynik biopsji - erytrocyty, ścięty koloid i monomorficzne tyreocyty rozproszone i w skupiskach - obraz cytologiczny odpowiada zmianie łagodnej, guzkowi koloi ...

Biopsja guzków prawego i lewego płata tarczycy

... Płat prawy: grupy i płaty normotypowych tyreocytów. Płat lewy: masy koloidu z licznymi płatami i grupami normotypowych tyreocytów oraz makrofagami. Dziękuję za wyjaśnienia. Pozdrawiam Wynik jest dobry, bez cech nowotworu. Znaczy, że guzki to łagodne ...

Guzki tarczycy - struma colloides nodosa

... płata, hypoechogenny, ze zwapnieniem, ok. 1,5 cm - dość skąpy materiał tyreocytów w rozproszeniu i grupach, na tle koloidowym. Guzek lewego płata, ok. 1,5 cm, lito - torbielowaty - rozproszone tyreocyty i nieliczne makrofagi na tle obfitych mas koloi ...

Laesio benigna

... płaty normotypowych tyreocytów ( nieliczne z nieznaczną makronukleozą ) oraz drobne skupienia koloidu. LAESIO BENIGNA. Bardzo proszę o wyjaśnienie wyniku i co oznacza LAESIO BENIGNA? Guzek w tarczycy ma cechy histologiczne łagodnej zmiany, bez podejr ...

Wole guzowate koloidowe w stadium przewlekłego zapalenia

... płat tarczycy 2. Lewy płat tarczycy Obraz mikroskopowy 1 i 2: Rozproszone, normo - typowe tyreocyty, skąpy koloid. Limfocyty Diagnoza 1 i 2 Wole guzowate koloidowe w stadium przewlekłego zapalenia co to oznacza ?czy to rak ? Nie znam wyniku innych ba ...

Guz koloidowy tarczycy

... płata lewego,rozpoznanie - Koloid,płaciki tyreocytów - Guz koloidowy.Jestem przerażona - co to oznacza? To zwykły guz zwyrodnieniowy tarczycy. Bez cech nowotworu. Witam, Miesiac temy wykryto u mnie guza koloidowego na prawym placie traczycy o wielkos ...

BACC: Struma nodosa

... płat lewy tarczycy - konglomerat guzków średnicy 2,7 cm, z przestrzenią płynową. Rozpoznanie cytologiczne: krew, gęsty płyn koloidowy, monomorficzne tyreocyty, liczne makrofagi. Obraz cytologiczny odpowiada wolu łagodnemu. Takie wyniki otrzymałam po ...

Thyreoiditis chronica lymphocytica a ciąża

... płata tarczycy stwierdza się płaty,grupy i rozproszone tyreocyty bez cech złośliwości,części z niepełnymi cechami metaplazji oksyfilnej oraz koloid i liczne limfocyty w tle rozmazu.Obraz cytologiczny może odpowiadać thyreoiditis chronica lymphocytica ...

Łagodny guzek przerostowy tarczycy

... płaty tyreocytów i koloid, obraz cytologiczny przemawia za łagodnym guzkiem przerostowym tarczycy Co mam zrobić i o czym świadczy opis z biopsji opisany przeze mnie powyżej? Oznacza to, że badana zmiana jest najprawdopodobniej zmianą łagodną. Jednak ...

Łagodny rozrost pęcherzykowy w przebiegu wola tarczycy

... płata tarczycy, uzyskując kilka kropel różowej treści. Mikroskopowo: Bioptat stanowi zmieszany ze świeżą krwią obwodową koloid tarczycy oraz dość liczne płaciki tyreocytów* prawidłowych oraz po części z cechami niewielkiej kario - i anizocytozy. W po ...

Obraz cytologiczny odpowiada guzkowi drobnopęcherzykowemu tarczycy

... płata lewego L1 tarczycy stwierdza się w płatach tyreocyty bez cytologicznych cech atypii. W aspiracie z guzka płata lewego L2 tarczycy stwierdza się w układach drobnopęcherzykowych tyreocyty bez cytologicznych cech atypii. Obraz cytologiczny odpowia ...

Czy wyciąć guza tarczycy?

... płata tarczycy wymiarów 16X6mm, pośród dość obfitego krwisto - koloidowego tła widoczne grupy tyreocytów bez niepokojących cech cytologicznych.Obraz guzka hyperplastycznego jak w wolu guzkowym tarczycy. scyntygrafia opis: na scyntygramie uwidoczniła ...

Heteroechogeniczność ognistka w tarczycy

... płata tarczycy śr.8mm, grupy tyreocytów bez cech atypii. Obfity koloid.* Z tarczycą mam problemy od 6 lat, od strumektomii. Bardzo proszę o wyjaśnienie, interpretacjie wyników badań. Wizytę mam dopiero w grudniu. Pozdrawiam Heteroechogeniczna znaczy ...

Zwyrodnienie tarczycy typu wola wieloguzkowego

... płata prawego ( P2 ) i lewego ( L3 ) tarczycy jest podobny i tworzą go płaty, grupy i rozproszone tyreocyty bez cytologicznych cech złośliwości oraz obfity koloid, fagocyty i dojrzałe limfocyty w tle rozmazów. Obraz cytologiczny przy zgodności z dany ...

Płaty i grupy tyreocyców w tarczycy

... płata prawego tarczycy. Płaty i grupy tyreocytów. Obecne cechy hyperchromazji. W tle krew. Obraz cytologiczny może odpowiadać tzw. zmianie pęcherzykowej. Zmiana typu pęcherzykowego może być wskazaniem do leczenia operacyjnego. Z wynikiem należy skons ...

Tumor follicularis tarczycy

... Płaty oraz liczne grupy normotypowych tyreocytów tworzących nieliczne układy rozetkowe. Obserwuje się nieznaczną makro i anizokariozę, część nabłonków o jasnej i obfitej cytoplaźmie ( nadczynne? ) - tumor follicularis. Wskazana obserwacja pod kątem N ...

Rozpoznanie biopsji tarczycy, co oznacza?

... płaty i płaciki z tyreocytów z cechami metaplazji oksyfilnej i anizonukleozy, nieliczne tyreofagi. w tle krew - koloid sladowy* PROSZE O WYTŁUMACZENIE MI TEGO WYNIKU! z góry dziękuje Opis wyniku biopsji cienkoigłowej może wskazywać na raka typu kwaso ...