Płuca zacienienie

Zmiany włókniste w szczycie płuca prawego i rozedma płuc

... płuca prawego. Rozedma śródzrazikowa w polach środkowych płuc. Rozedma podopłucowa i zrazikowa w polach dolnych, pęcherze rozedmowe w seg 5,7 płuca prawego oraz seg 5,8,9 płuca lewego. Zacienienia okołooskrzelowe wokół oskrzela płata dolnego, oskrzel ...

Tu colli lat dex-st post ex tumoris

... płuca prawego - pozapalny? ( do kontroli ) + zrosty przeponowo - opłucnowe w obu płucach. Rtg klp: przepona wolna, pojedyncze plamiste zacienienia w polach środkowych obu płuc - meta? Sylwetka serca w normie. Miała już kiedyś wycinany guz. Pali papie ...

Pasmowate zacienienia nadprzeponowo

... płuca lewego co odzwierciedliło się zmianami zrostowymi ( zacienienia nadprzeponowo, lewa spłycona ). Guzek wykryty o średnicy 5mm jest bardzo niewielki. Dopiero guzki o wymiarze około 30mm budzą podejrzenie zmiany typu nowotworowego. Trzeba udać się ...

$openx_rectangle_2 rectangle5