Płyn w opłucnej

Zespół Meigsa

... płyn w prawej jamie opłucnej, towarzyszące włókniakowi jajnika, błoniakowi ziarnistemu i guzowi Brennera. Wycięcie guza to najlepszy sposób leczenia. ...

Wznowy i przerzuty raka sutka (piersi)

... płyn w jamie opłucnej - wątroby i mózgu - rosną szybko, zagrażają życiu i wymagają agresywnej chemioterapii. Rysunek 2. Przerzuty odległe raka sutka ( piersi ). Dziękuję za pomoc w opracowaniu tej strony mojej koleżance lek. Lucynie Reczek. ...

Ropień wątroby

... płynu w opłucnej. Rozpoznanie ustala się na podstawie ultrasonografii, tomografii komputerowej. W badaniu radiologicznym obraz jest mało charakterystyczny. Ropnie amebowe występują przeważnie w krajach o klimacie subtropikalnym i tropikalnym. Do zaka ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Przyczyna płynu w jamie otrzewnowej

... płynu. Każde usg wykazuje to samo, tzn - wszystkie narządy są bez zmian ogniskowych są w normie. TK również wyszło dobrze - została potwierdzona znaczna ilość płynu w otrzewnej. w opłucnej również jest niewielka ilość płynu z naciskiem odmy w uścisku ...

Martwica trzustki, jałowa, bez cech zakarzenia

... płynu w obu jamach opłucnowych. Wątroba bez zmian ogniskowych. Pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe w normie. Trzustka z obecnością nacieku około - i śródtrzustkowego z cechami martwicy ok.1/3 w okolicy ogona. Zwapnienia w głowie trzustki. Naciek zapa ...

Rokowania po martwiczo-krwotocznym OZT

... płynem w lewej jamie opłucnowej. Czy powinnam zrobić jakieś dodatkowe badania, które ustalą czy wszystko po OZT wraca do normy ( np. płuca ) ? Nie jestem hipochondrykiem, ale po tegorocznych *przejściach* wolałabym niczego nie zaniedbać. Pozdrawiam s ...

W płucach mnogie cienie okrągłe-meta

... płynu w opłucnej lewej. Powiększone liczne węzły chłonne śródpiersia i wnęk obustronnie( większe zmiany węzłowe po stronie lewej ). Ponadto w dolnej części szyi i w ok. nadobojczykowej po stronie lewej &#8211* widoczne powiększone węzły oraz masa ...

Pasma zmian włóknistych w płucu

... Płynu w jamach opłucnej ani patologicznej tkanki w drzewie oskrzelowym nie stwierdza się.W środkowym odcinku kręgosłupa piersiowego widoczne są obustronnie pojedyncze węzły chłonne międzyżebrowe długości ok 17 mm.Powodują ucisk nerwów m - żebrowych? ...