Po usunięciu gruczołu sutkowego

Zmodyfikowana radykalna mastektomia

... Usunięcie gruczołu sutkowego Po indukcji znieczulenia ogólnego chorego układa się w pozycji leżącej na plecach, z odwiedzeniem ramienia po stronie operowanej o 90 st. Odkażone pole operacyjne powinno obejmować obszar od łuku żebrowego do podstawy szy ...