Podostre zapalenie

Charakterystyka kliniczna raka tarczycy

... podostre zapalenie tarczycy typu Querraina. Rokowanie tej postaci nowotworu jest zdecydowanie złe z uwagi na znaczne, w chwili rozpoznania, zaawansowanie i brak możliwości radykalnego leczenia. 5 - letnie przeżycie wynosi około 3%. Opracowano na pods ...

Zmiany patologiczne sutka (piersi) na obrazie mammograficznym

... podostre i przewlekłe ( pogrubienie skóry, siateczkowe utkanie w tkance podskórnej, zwiększenie gęstości sutka, retrakcja brodawki ) - ropień ( okrągła zmiana o zatartych zarysach ) - specyficzne ziarniniakowe zapalenie sutka ( plazmocytowe, wokół ci ...