Położenie wątroby

Naczyniak krwionośny wątroby

... położeniu można go usunąć metodą laparoskopową ( termoresekcja za pomocą noża harmonicznego z zastosowaniem koagulacji ). Jednak stosowanie staplerów, noża harmonicznego czy noża ultradźwiękowego wiąże się z ryzykiem utraty krwi w trakcie resekcji. D ...

Ogniskowy rozrost guzkowy wątroby

... położeniu można je usunąć metodą laparoskopową ( termoresekcji z zastosowaniem koagulacji ). U chorych, u których brak wskazań do operacji zaleca się kontrolną ultrasonografie co 3 - 6 miesięcy. Dorota Kozera Bibliografia: - W. Noszczyk: Chirurgia, T ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Adenocarcinoma z gastroskopii

... położenie guza ), wyniku USG jamy brzusznej ( ewentualne przerzuty do wątroby lub węzłów chłonnych jamy brzusznej ) oraz RTG płuc ( ewentualne przerzuty ). Mama musi niezwłocznie poddać się operacji. Po operacji będzie można z dużym prawdopodobieństw ...

Stłuszczenie wątroby

... położenia, bez zastoju, bez złogó. Duże naczynia i węzły chłonne zaotrzewnowe prawidłowe. Pęcherz moczowy pusty. prostat niepowiększona. Taki wynik oznacza stłuszczenie wątroby. Stłuszczenie wątroby jest dość naturalnym procesem zwyrodnienia wątroby ...

Czy możliwy jest wyrostek i stłuszczenie wątroby jednocześnie?

... położenia. Miąższ i echo centralne obustronnie w normie. Pola nadnerczowe wolne. Śledziona jednorodna, niepowiększona. Przestrzeń zaotrzewnowa i duże naczynia w normie. Pęcherz moczowy słabo wypełniony. Epikryza: 24 letni chory przyjęty na ostrym dyż ...

Wątroba niejednorodna, hyperechogeniczna przy HCV

... położenia anatomicznego. Podejrzenie położenia ektopowego prawej nerki w miednicy od przodu od kości krzyżowej. Powiększonych węzłów chłonnych okołoaortalnych i okołokawalnych nie widać. Elementy kostne bez zmian ogniskowych. Wnioski: Opisywane zmian ...

Wątroba o wzmożonej echogeniczności miąższu

... położenia bez cech zastoju i kamicy. aorta brzuszna nieposzerzona. ne uwidoczniono powiekszonych węzłów chłonnych. i moje prosba jest nastepujaca aby ktos mi wyjasnil to co tu napisalem bo nic z tego nie rozumiem. tylko z tego wszystkiego najbardziej ...

Krwiak wątroby

... położenia oraz czasu od urazu. Na pewno nie wolno bagatelizować powyższego rozpoznania. Wysiłek ograniczyć do minimum. Chorób nie ma - jeśli się wchłonie. Może powstać cysta - zwykle bezobjawowa nie wymagająca leczenia, może ulec zakażeniu. Najgroźni ...

Przemieszczenie wątroby przy wyciąganiu drenu?

... położenie jest inne niż przed operacją. Moje pytanie jest następujące: czy powyższy obraz USG może potwierdzać moje odczucia, że nastąpiło przemieszczenie wątroby ? Dodam, że poprzednie USG wykonałam ok. 1 m - ca przed operacja. Co dalej powinnam rob ...

We wnęce wątroby pojedynczy węzeł chłonny

... położenia, zarysy regularne, wielkość NP - 105 mm, NL - 127 mm w osi dł, w nerce L tendencja do dwudzielności miedniczki. Zróżnicowanie zachowane. echo i grubość miąższu nerek w normie. UKM - y nieposzerzone, bez złogów. Pęcherz moczowy słabo wypełni ...

Bóle w prawym podżebrzu i nudności, wątroba?

... położenia,bez cech zastoju w UKM - ach.Aorta brzuszna nieposzerzona.W przestrzeni zaotrzewnowej nie uwidoczniono powiększonych węzłów chłonnych. Dodam jeszcze że w kwietniu tego roku czyli pół roku wcześniej robiłem trzy razy USG i wątroba była powię ...