Powiększona podżuchwowa ślinianka

Obrzęknięta ślinianka podżuchwowa czy węzły chłonne?

... powiększone węzły chłonne, być może na podłożu zapalnym. Może warto włączyć jakąś antybiotykoterapię. Jeśli to nie pomoże może wyniknąć konieczność pobrania otwartego węzła chłonnego i poddania go badaniu histopatologicznemu. Pozdrawiam. widoczny wez ...