Powiększone węzły chłonne w płucach

Badanie PET fizjologiczne gromadzenie F-FDG

... powiększone do 27mm,tworzące konglomeraty węzły chłonne przytchawicze górne i dolne obustronnie, okna aortalno - płucnego,podostrogowe ze wzmożonym metabolizmemF - FDG,SUVmax=7.0, - guz we wnęce płuca o wym 41x23mm ze wzmozonym metabolizmem F - FDG,S ...

W płucach mnogie cienie okrągłe-meta

... Powiększone liczne węzły chłonne śródpiersia i wnęk obustronnie( większe zmiany węzłowe po stronie lewej ). Ponadto w dolnej części szyi i w ok. nadobojczykowej po stronie lewej &#8211* widoczne powiększone węzły oraz masa guzowata k. 7x5 cm w ok ...

Tu colli lat dex-st post ex tumoris

... Powiększone węzły chłonne szyjne przednie górne. Na prawym 12 - 14mm, na lewym 19 - 10mm. Zmiany ogniskowe w powiększonej tarczycy. Węzły chłonne śródpiersiowe nie powiększone. Pojedynczy guzek śr. 4mm w segm. 3 płuca prawego - pozapalny? ( do kontro ...

$openx_rectangle_2 rectangle5