Powiększony płat wątroby

Rodzaje torbieli śledziony i wskazanie do zabiegu

... powiększona, łączy się z lewym płatem wątroby. Nie stwierdzono płynu w jamie otrzewnej ani zmian innych narządów. Ponieważ syn nie ma żadnych wyraźnych dolegliwości lekarz w pierwszej chwili uznał, ze nie należy podejmować żadnych kroków, lecz po kon ...

Ogniska w miąższu wątroby

... powiększona ale stwierdzono że mogą to być hyperechogniczne w prawej stronie płatu wątroby ogniska o wielkości 25 - 30mm chciałam się dowiedzieć czy mogą to być sprawy rakowe czy tylko zapalenie z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego.Ponieważ automaty ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Stłuszczenie wątroby i FNH

... powiększona, mierzona na wdechu sięga 12,8cm. Płat ogoniasty grubości 22mm. Watroba o cechach stłuszczenia II stopnia. W segemncie 6 lub ewentualnie 6/7 jest ognisko w przekroju porpzecznym amorficzne, w podłuznym osełkowate o maks. wym. ok 21 - 22 x ...

Wątroba niejednorodna, hyperechogeniczna przy HCV

... powiększona, niejednorodna, hyperechogeniczna, w obrębie płata prawego obszar ok. 2 cm w obrębie seg. 5 i w seg.3 obok pęcherzyka żółciowego* Chciałabym sie dowiedzieć co to znaczy? Taki opis w USG wątroby może świadczyć o jej przebudowie typu marski ...

Wątroba hyperchogeniczna niejednorodnej struktury

... powiększona w wymiarze a - p płata prawego 17cm. I mam pytanie czy to jest już groźne, ponieważ martwię się o ojca ? Takie rozpoznanie może wskazywać na marskość wątroby, zwyrodnienie, najczęściej włókniste. Nie oznacza to jednak, że wątroba źle funk ...

USG jamy brzusznej z oceną Doppler color układu żyły wrotnej

... powiększona ( prawy płat 16,5 cm, lewy 9 cm ), o wzmożonej echogeniczności, z lekkim tłumieniem ech wgląd narządu. Żyły wątrobowe wąskie napięte. W żyłach wątrobowych przepływ o typowym trójfazowym spectrum. Żyła wrotna 11mm średnicy z przepływem dow ...

Wysoki ALT, AST, GGTP, podejrzenie marskości wątroby w tomografii

... powiększona - powiększony płat ogoniasty i płat lewy, o nierównych granicach i o niejednorodnej densyjności ( liczne drobne hypodensyjne ogniska ) przed i po wzmocnieniu kontrastowym. P/c. p. jądrowe i p.cytoplazmatyczne ( ANA1 ) dodatni. Parathormon ...

Powiększymy płat wątroby a ból przy jedzeniu

... powiększony a śledziona 173 mm w osi długości.Mój problem polega na tym ze nie mogę jeść nic bo boli mnie strasznie lewa strona brzucha,jak mogę zmniejszyć ta śledzionę domowym sposobem?? Niestety domowym sposobem nie da się tego zrobić. Trzeba w Pan ...

Wątroba o wzmożonej stłuszczeniowej echogeniczności

... powiększona - wymiar w linii środkowo - obojczykowej 132mm o wzmożonej stłuszczeniowej echodeniczności. Przywnękowo w obrębie prawego płata obszar o obniżonej ochogeniczności średnicy 36mm odpowiadający najpewniej niestłuszczonej tkance wątrobowej.* ...

Torbiel śledziony i powiększony płat wątroby

... Powiększony płat lewy wątroby to zapewne taka odmiana anatomiczna, niewielkie naczyniaki w wątrobie ( bardzo małe wymagają tylko obserwacji - co około 1 rok USG jamy brzusznej ). Powiększenie lewego płata wątroby i naczyniaki to niezależne sprawy nie ...

Carcinoma planoepitheliale G2 bronchi

... Powiększone węzły chłonne: okolicy łuku aorty do 17mm* w oknie płucnym do 11mm oraz w lewej wnęce śr.15mm. Serce o powiększonej lewej komorze. Podprzeponowo pomiędzy powiększonym lewym płatem wątroby a śledzioną owalna zmiana płynowa o wym. 83x65mm - ...

Powiększona wątroba o obniżonej echogeniczności

... powiększona w zakresie płata prawego o obniżonej echogeniczności. Zmian ogniskowych w wątrobie nie uwidoczniono. Śledziona w wymiarze dwubiegunowym 115 mm, bez złogów ogniskowych. Trzustka i obie nerki o prawidłowej echostrukturze.* Moje pytanie jest ...