Powtórny ropień trzustki

Zapalenie trzustki

... powtórnie zawiąże się ropień? powtórna operacja i leczenie metodą otwartego brzucha?, otwiera się tą samą ranę? ...