Poziom fosfatazy alkalicznej

Rozpoznanie i klasyfikacja TNM raka pęcherzyka żółciowego

... poziom bilirubiny i fosfatazy alkalicznej w surowicy w przypadkach naciekania miąższu wątroby lub jej wnęki. W celu różnicowania pomiędzy rakiem a zwężającym zapaleniem dróg żółciowych pomocne może być stężenie CEA i CA 19 - 9, aczkolwiek oba te mark ...

Podwyższona bilirubina po usunięciu pęcherzyka żółciowego

... poziomu bilirubiny bezpośredniej, wzrostu aktywności GGTP oraz fosfatazy alkalicznej. Jeśli podwyższona była bilirubina pośrednia przed i po zabiegu może u Pani występować taka skłonność genetyczna, która polega na zaburzeniu funkcjonowania enzymów w ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Guz wątroby a podwyższone Gamma, ASAT, ALAT i cholesterol

... poziom bilirubiny, aktywność fosfatazy alkalicznej i wykonać wszystkie frakcje cholesterolu ( nie tylko całkowity ). O tych badaniach musi zadecydować lekarz prowadzący. Dopiero wtedy będą wiarygodne wyniki i będzie można coś konkretnego więcej napis ...