Prawidłowe RTG płuc

Ból po prawej stronie w klatce piersiowej

... prawidłowa, Tropina - negatywna HGB 14,0g/dl. RTG klatki piersiowej diagnoza - pasmowate zacienienie nad prawą kopułą przepony mogące odpowiadać zmianom niedodmowo - zapalnym? zrost? Pola płucne i cień środkowy w granicach normy. Dostałam ketonal w k ...

RTG płuc i komora odmowa

... prawidłowo, płuca prawidłowo powietrzne, sylwetka sercowo - naczyniowa w normie wiekowej. O co chodzi z tą komorą odmową i jej szerokością ? Czy to groźne ? Pneumothorax /odma opłucna/to,nagłe dostanie się powietrza lub innych gazów do jamy opłucnej. ...

Konglomerat pętli jelita czczego

... prawidłowe. W lewym śródbrzuszu do przodu nieco poniżej ogona trzustki stwierdza się obecność konglomeratu pętli jelita czczego otaczających poszerzony na dł.5 cm odcinek jelita z poziomem płynu. Rtg klatki: płuca bez zagęszczeń miąższowych. Zatoki p ...

$openx_rectangle_2 rectangle5