Przecięcie trzustki

Pankreatoduodenektomia

... przecięcie trzustki na granicy głowa - trzon ( wypreparowanie tej okolicy należy do najtrudniejszych etapów w chirurgii jamy brzusznej ze względu na obecność w tej okolicy dużych naczyń – żyła krezkowa górna, tętnica krezkowa górna, żyła główna ...

Adrenalektomia

... przecięcie więzadła żołądkowo - okrężniczego wzdłuż krzywizny większej żołądka. Następnie przecina się otrzewną poniżej trzustki, a trzustkę przesuwa ku górze odsłaniając lewe nadnercze. Nadnercze musi zostać wypreparowane, naczynia zaopatrujące gruc ...

Guz trzustki z żółtaczką

... przecięcie przewodu i zespolenie go z dwunastnicą przez co ominięto niedrożność ). Guz zapewne nie mógł być usunięty z powodu naciekania ważnych struktur anatomicznych. Guz jest typu zapalnego. Leczenie zapalenia trzustki jest długotrwałe i wymaga fa ...

$openx_rectangle_2 rectangle5