Przepona po fundoplikacji

Operacje laparoskopowe

... przepony zmniejszając światło rozworu. W dalszym etapie wykonuje się fundoplikację tak jak w metodzie otwartej. ...

Fundoplikacja sposobem Nissena

... przepony muszą zostać wypreparowane wraz z okolicą między nimi. Końcowy odcinek przełyku ściąga się poniżej przepony. Dno żołądka przemieszcza się tak, aby możliwy był dostęp do naczyń żołądkowych krótkich, które chirurg przecina oraz podwiązuje. Dno ...