Przepuklina pachwinowa ściana

Hernioplastyka sposobem Girarda

... przepuklin, w których tylna ściana kanału pachwinowego jest dobrze zachowana. 1. Ponad powrózkiem nasiennym przyszywamy mięsień skośny wewnętrzny do więzadła pachwinowego. 2. Z płatami rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego postepujemy jak w operacj ...

Hernioplastyka sposobem McArthura

... przepuklin skośnych oraz prostych ze znacznym ubytkiem tylnej ściany kanału pachwinowego. 1. Po odcięciu worka przepuklinowego wycinamy w rozcięgnie mięśnia skośnego zewnętrznego pasek tkanki o szerokości 4 - 5 mm i długości 10 - 12 cm. 2. Pasek odci ...