Przepukliny zewnętrzne

Zabieg klasyczny w leczeniu przepukliny pachwinowej

... przepukliny pachwinowej Po przecięciu skóry i tkanki podskórnej, w której identyfikujemy i podwiązujemy naczynia nadbrzuszne powierzchowne, odsłaniamy pierścień pachwinowy zewnętrzny i rozcięgno mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha. Pod rozcięgno mi ...

Prolene Hernia System (PHS) w przepuklinie pachwinowej skośnej

... przepuklinie pachwinowej skośnej. Wypreparowujemy pod mięśniem skośnym zewnętrznym kieszeń, w której później dokładnie rozmieścimy część zewnętrzną siatki. Wysoko wypreparowujemy i odprowadzamy worek przepuklinowy do jamy otrzewnej przez pierścień pa ...

Prolene Hernia System (PHS) w przepuklinie pachwinowej prostej

... przepuklinie pachwinowej prostej. Wypreparowujemy pod mięśniem skośnym zewnętrznym kieszeń, w której później dokładnie rozmieścimy część zewnętrzną siatki. Wysoko wypreparowujemy i odprowadzamy worek przepuklinowy do jamy otrzewnej przez pierścień pa ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Przepuklina po łacinie

... przepuklina - h. congenita - przepuklina wrodzona - h. acquisita - przepuklina nabyta - h. posttraumatica - przepuklina pourazowa - h. interna - przepuklina wewnętrzna - h. externa - przepuklina zewnętrzna - h. reponibilis ( libera ) - przepuklina od ...

Hernioplastyka sposobem Girarda

... przepuklin, w których tylna ściana kanału pachwinowego jest dobrze zachowana. 1. Ponad powrózkiem nasiennym przyszywamy mięsień skośny wewnętrzny do więzadła pachwinowego. 2. Z płatami rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego postepujemy jak w operacj ...

Hernioplastyka sposobem McArthura

... przepuklin skośnych oraz prostych ze znacznym ubytkiem tylnej ściany kanału pachwinowego. 1. Po odcięciu worka przepuklinowego wycinamy w rozcięgnie mięśnia skośnego zewnętrznego pasek tkanki o szerokości 4 - 5 mm i długości 10 - 12 cm. 2. Pasek odci ...