Przerzuty na węzłach chłonnych

Ultrasonografia w chorobach sutka (piersi)

... Przerzuty - zazwyczaj z drugiego sutka. Cechy ultrasonograficzne węzłów chłonnych Cechy zmienionego nowotworowo i zapalnie węzła chłonnego są podobne: - powiększenie - zanik tłuszczowej wnęki - wzmożenie przepływu Na podstawie Mammografia w diagnosty ...

Rozpoznanie i klasyfikacja TNM raka pęcherzyka żółciowego

... przerzutów do węzłow chłonnych N1 - przerzuty nowotworowe w węzłach okolicy przewodu pęcherzykowego, żółciowego wspólnego, wnęki wątroby N2 - przerzuty w węzłach chłonnych okolicy głowy trzustki, okołodwunastniczych, wzdłuż żyły wrotnej, trzewnych lu ...

Klasyfikacje guzów tarczycy

... przerzutów nowotworowych do węzłów chłonnych N1 - obecne przerzuty do regionalnych węzłach chłonnych N1a - do węzłów szyjnych po stronie guza N1b - do węzłów szyjnych po stronie przeciwnej, pośrodkowych, obustronnie oraz/lub węzłów śródpiersiowych gó ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Klasyfikacja TNM / UICC raka trzustki

... przerzutów nowotworowych do okolicznych węzłów chłonnych N1 – stwierdza się przerzuty w okolicznych węzłach chłonnych N1a – przerzut w pojedynczym regionalnym węźle chłonnym N1b – przerzuty w licznych regionalnych węzłach chłonnych ...

Rak odbytu

... przerzutów nowotworowych w regionalnych węzłach chłonnych N1 - obecne przerzuty do węzłów okołoodbytniczych N2 - obecne przerzuty do węzłów chłonnych biodrowych i pachwinowych po stronie guza N3 - obecne obustronne przerzuty do węzłów chłonnych biodr ...

Czerniak złośliwy skóry

... Przerzuty nowotworowe umiejscawiają się głównie w skórze, węzłach chłonnych, płucach, wątrobie, kościach i ośrodkowym układzie nerwowy. Czynnikami predysponującymi do rozwoju czerniaka są: jasna skóra, jasne włosy, zielone lub niebieskie oczy, obecno ...

Klasyfikacja TNM stopnia zaawansowania czerniaka skóry

... przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych N1 - przerzut obecny w 1 węźle chłonnym N2 - przerzuty obecne w 2 - 3 regionalnych węzłach chłonnych N3 - przerzuty obecne w >= 4 węzłach chłonnych lub pakiet węzłów Cecha M - przerzuty odległe Mx - nie moż ...

Terapia jodem przed czy po operacji tarczycy?

... przerzutów w węzłach chłonnych szyi ) jest usunięcie całego miąższu tarczycy oraz wszystkich węzłów chłonnych szyi. W Pani przypadku postępowanie jest trochę zaburzone, gdyż rozpoznanie histopatologiczne zostało postawione po zabiegu, gdzie operacja ...

Badania ultrasonograficzna drzewa oskrzelowego - rak płuca T3N2M1

... przerzuty w węzłach chłonnych śródpiersia po stronie guza ( górne śródpiersiowe, górne okołotchawicze, przedtchawicze, pozatchawicze, dolne okołotchawicze, aortalne, podaortalne, okołoaortalne, okołoprzełykowe, okolicy więzadła płucnego ) lub/i w węz ...

2 stopień zaawansowania raka jelita grubego a rokowanie

... przerzutów w węzłach chłonnych regionalnych ( tylko odczyn zapalny w węzłach na tkankę nowotworową ). Określa się to jako 2 stopień zaawansowania kliniczno - histopatologicznego. Przeżywalność 5 - letnia w przypadku takiego stopnia zaawansowania to o ...

Częściowa resekcja żołądka w raku pT1N1Mx

... Przerzut raka stwierdzono w 1 węźle chłonnym. Jest to przerzut srednicy 5 mm, nie przekracza torebki węzła chłonnego. Xanthelasma mucosae ventriculi. Cech złośliwości nie stwierdzono. adenocarcinoma G2. Nowotwór nacieka błonę śluzową i podśluzową żoł ...

Adenocarcinoma G-1

... przerzutów w wątrobie i węzłach chłonnych ), wynik RTG klatki piersiowej ( czy nie ma przerzutów w płucach ). Jedynym skutecznym sposobem leczenia jest operacja. Na Śląsku klinika zajmująca się szczególnie nowotworami przewodu pokarmowego to ośrodek ...

Metastases carcinomatosae in lymphonodis

... Przerzuty nowotworowe w węzłach chłonnych ( 2 na 10 znalezionych ). Naciek nowotworowy torebki węzła chłonnego i ciała tłuszczowego okołowęzłowego. pN1a oznacza przerzuty do węzłów chłonnych, węzły ruchome, wielkości do 0,2 cm. Pozdrawiam. witam co o ...

Rak odbytnicy T4NoMo

... przerzutów w węzłach chłonnych, M0 brak przerzutów odległych. Nowotwór o dużym zaawansowaniu miejscowym, bez przerzutów. D37.5 oznacza Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze odbytnicy. Rokowanie wskaźnik 5 - letniego przeżycia około 60 - 70% ...

Carcinoma galatinosum exulcerans G3 pT4 NO

... przerzutów w okolicznych węzłach chłonnych NO/7 - poj II ozn* fragment jelita cienkiego. Powyższe wyniki zrobione zostały po operacji mojego taty ( wiek 52l. ). Lekarze w chwili obecnej proponują chemioterapię. Jakie są według Państwa rokowania odnoś ...

Makroprzerzuty z przekroczeniem torebki węzła chłonnego

... przerzuty z przekroczeniem torebki węzła z pozostałych 12 węzłów przerzuty stwierdza się w 4 czy to bardzo żle????? dodam jeszcze iż wszystkie receptory są ujemne to reż chyba nie najlepiej???? Przerzuty w węzłach chłonnych po amputacji piersi to wsk ...

Metastases carcinomatosa probabiliter in lymphonodulos

... Przerzuty raka prawdopodobnie w węzłach chłonnych ( rak niezróżnicowany ). Wynik świadczy o raku, który jest niecharakterystyczny dla żadnej struktury anatomicznej organizmu z uwagi na całkowity brak zróżnicowania histopatologicznego. Taki rak jest b ...

Guz we wstępnicy

... przerzutowo węzłami chłonnymi okolicznymi. Przerost nadnercza lewego raczej bez klinicznego znaczenia ( wymagana konsultacja endokrynologiczna ). Z uwagi na guz jelita grubego należy wykonać kolonoskopię celem dokładnej oceny zmiany i pobrania wycink ...

Adenocarcinoma tubulare partim muciparum et gelatinosum

... przerzutów w pobliskich węzłach chłonnych ). Bez nacieku nowotworowego w granicach cięcia chirurgicznego. Zapalenie węzłów chłonnych odczynowe i stłuszczenie węzłów ( brak przerzutów na jeden przebadany węzeł chłonny ) Zapalenie węzłów chłonnych odcz ...

Rak kątnicy Adenocarcinoma G2 coeci invasium exulcerans (fragmenta)

... przerzuty w węzłach chłonnych ani w wątrobie. Pozdrawiam. Mama jest już po operacji. Dzisiaj dowiedzieliśmy się że komórki nowotworowe znajdują się w 3 z 12 przebadanych węzłów chłonnych. Jakie powinno być dalsze badanie i jakie są rokowania Dalszym ...

Adenocarcinoma coli

... przerzutów w węzłach. Rak agresywny miejscowo bardzo zaawansowany, ale bez przerzutów do węzłów chłonnych. Z wynikiem należy skonsultować się z onkologiem - być może konieczna będzie jeszcze chemioterapia ( o tym zadecyduje po badaniu onkolog ). Teor ...

Guz zagięcia esiczo odbytniczego

... Przerzuty raka w węzłach chłonnych ( 11 węzłów zajętych na 12 zbadanych ). ( G2 - średnie zaawansowanie histopatologiczne, w skali A - C i pTN guz bardzo zaawansowany, przekracza mięśniówkę jelita i daje przerzuty w dużej ilości węzłów chłonnych ...

Carcinoma ductale invasium grade III

... przerzutów ),węzły chłonne piętra dolnego : absentia metastasium ( 0/12 ) ( brak przerzutów ), węzeł chłonny szczytu pachy: absentia matastasium ( 0/5 ) ( brak przerzutów ) Z uwagi na wielkość guza i brak przerzutów w węzłach chłonnych rokowanie dobr ...

Utkanie raka nie przekraczającego torebki węzła

... przerzutami do węzłów chłonnych i krezki. Wynika z tego, że to stadium bardzo zaawansowane. dziękuję za odpowiedź. Proszę mi jeszcze napisać jak szybko postępuje tako gruczolak? wiem że są przezuty na watrobę i jest ona już cała zajęta było to stwier ...

Nowotwór pęcherza moczowego

... przerzut, czy to jest zwiazane z węzłami chłonnymi? Co mozna z tym dalej robić? Lekarze proponują chemioterapię. Cz to coś pomoże?Dziękuję To za pewnie nie przerzut ani wznowa. Zbyt krótki okres od operacji, aby do tego doszło. Trudno mi określić co ...

Chemioterapia uzupełniająca raka jelita grubego po operacji

... przerzutów w węzłach chłonnych, Dukes B to nowotwór przekracza ścianę jelita do surowicówki lub tkanki tłuszczowej okołoodbytniczej Oczywiście wszystko tyczy się raka jelita grubego. Rak o dużym zaawansowaniu tylko miejscowych. Rokowanie dość dobre, ...